Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  ----- (7768)

  -----
  full-time
  Czech
  ----
  ----
  21756/2021-2-774
  MŠMT
  11914/2017-1
  Adult education and educational management
  -----
  ----
  16
  ----
  ----

   • shrink expand
    other
    Osvědčení o absolvování programu
    není stanoven
    Osvědčení o absolvování
   • shrink expand
    Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
    -----
   • shrink expand
    2023/2024
    winter semester, October
    11.12.2023
    Short-time
    6 hours
   • shrink expand
    1980 Kč / kurz
    ----
    osvobozeno
   • shrink expand
    Centrum CŽV, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Mgr. Danuše Dvořáková
    danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
    773246766
    01.09.2023 - 29.11.2023
    ----
    ----
   • shrink expand
    www.kamv.cz