Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Studium pro výchovné poradce (9194)

  Studium pro výchovné poradce
  combined
  Czech
  Studium je založeno na pedagogickém základě a obsah studia vychází především z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů.
  MSMT- 16276/2023-4-488
  MŠMT
  MSMT- 28686/2022-3
  School Cousellors
  4 semestry studia
  Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
  250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)

  Výuka probíhá 1x měsíčně v pondělí (celý den)
  + 3 dny bloková výuka
  Studijní plán programu:
  https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&oborplan=OCSQ21VP&graficky=0&fak=11410
  40
  Studium je určeno pro vysokoškolsky vzdělané pedagogy s dvouletou učitelskou praxí, absolventy magisterských studijních programů.

  Jeden rok pedagogické praxe ve školství.
  Studium je určeno učitelům, kteří vykonávají (či předpokládají, že budou vykonávat) funkci výchovného poradce na ZŠ, SŠ. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborných znalostí a dovedností v pedagogicko-poradenském směru.

   • shrink expand
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů, absolvent získá osvědčení
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    Výchovný poradce
    Program je akreditován v souladu s § 8 vyhl. č. 317/2005
    Studium pro výchovné poradce
   • shrink expand
    PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
    Studium pro výchovné poradce
   • shrink expand
    2023/2024
    winter and summer semester
    4
    250 hours
    1x měsíčně v pondělí a 3 dny blokové soustředění
   • shrink expand
    12000 Kč / year
    osvobozeno
   • shrink expand
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 elektronicky
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Kateřina Esserová, DiS.
    katerina.esserova@pedf.cuni.cz
    221900232
    10.03.2023 - 31.08.2023
    výběrové řízení
    Termín výběrového řízení srpen 2023
   • shrink expand
    www.pedf.cuni.cz