Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina (6378)

  Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina
  full-time
  Czech
  Posluchači budou detailně seznámeni s vývojem jazykových dovedností u dětí. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina pro rozvoj jazykových schopností.
  Metoda je určena pro děti od 5 let. Velmi efektivní je její užití u dětí s odkladem školní docházky, s opožděným nebo narušeným vývojem řeči a u dětí se zjištěným rizikem vývoje specifických poruch učení v českém jazyce (SPU v rodině, narušená komunikační schopnost v rodině). Zkušenosti ukazují na dobré výsledky také u dětí cizinců a u dětí se sluchovým postižením.
  Je vhodná jednak jako stimulační program pro mateřské školy, zejm. pro děti rizikové, jednak jako reedukační metoda u dětí se specifickými poruchami učení v českém jazyce.
  Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina
  I. Koncept školní zralosti (2h)
  II. Fonematické uvědomování (2 h)
  III. Teoretická východiska tvorby Elkoninovy metody (2 h)
  IV. Elkoninova metoda tréninku fonematického uvědomování (2 h)
  V. Analýza hodin v předgrafémové etapě, práce s metodikou,
  komentovaný video-trénink (4 h)
  VI. Doporučení pro práci s dětmi se speciálními potřebami (4 h)
  40
  Na základě přihlášky.

   • shrink expand
    other
    Osvědčení o absolvování programu
    16 hodinový program v rámci DVPP
   • shrink expand
    PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
    M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
   • shrink expand
    2023/2024
    winter and summer semester
    22.04.2023
    Short-time
    16 hours
    22.4.2023
    23.4.2023
   • shrink expand
    2150 Kč / kurz
   • shrink expand
    Magdalény Rettigové 4, Praha 1
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Kateřina Esserová, DiS.
    katerina.esserova@pedf.cuni.cz
    221900342
    01.02.2023 - 30.05.2023
   • shrink expand