Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  . (8851)

  .
  Lifelong learning programme - Interest-oriented
  Faculty of Law
  full-time
  Czech
  V návaznosti na předchozí seminář právní didaktiky se účastníci seznámí s desítkami konkrétních aktivit a metod práce, které se hodí k výuce práva. Pomohou učitelům napříště učit právo zábavněji, interaktivněji a ve výsledku i efektivněji. O aktivitách si nebudeme jen povídat, ale některé si i sami vyzkoušíme a poté je budeme reflektovat, tj. společně hledat jejich silné i slabé stránky. A přemýšlet, pro které třídy/skupiny jsou dané aktivity zejména vhodné a pro které se naopak nehodí. Řadu z těchto metod bude možné použít i při výuce jiných společensko-vědních předmětů (politologie, sociologie, psychologie…). V rámci semináře bude náležitý prostor také na dotazy účastníků a společné hledání odpovědí.
  MSMT- 1027/2020-4-168
  MŠMT
  Didaktika práva II.
  termín konání kurzu - 31.1. 2022/ 14-18 hodin

  Obsahová náplň kurzu:

  - aktivity a metody vhodné k výuce práva

  - tipy na konkrétní osvědčené výukové materiály

  - simulované soudy

  - zodpovězení otázek účastníků
  žádné
  • shrink expand
   nejsou stanoveny
   Osvědčení o absolvování programu
  • shrink expand
   JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
   Department of Lawyering Skills
   Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
   .
   JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
  • shrink expand
   2022/2023
   winter semester, January
   Short-time
   4 hours
   31.1.2023
  • shrink expand
   1500 Kč / kurz
  • shrink expand
   Právnická fakulka UK
   Bc. Hana Vařeková
   varekova@prf.cuni.cz
   221 005 504
   26.10.2022 - 27.01.2023