Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Základy veřejného práva (8797)

  Základy veřejného práva
  Lifelong learning programme - Interest-oriented
  Faculty of Law
  full-time
  Czech
  Cílem kurzu je představení oblasti práva veřejného. Kurz je rozdělen do tří částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut výuky. Účastníkům jsou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva ústavního, trestního a správního, vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP. V rámci každé části je kladen důraz na obsahovou stránku tématu, jakož i na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. Vybrané vzdělávací metody budou vyzkoušeny účastníky přímo v průběhu vzdělávacího semináře.
  MSMT- 1027/2020-4-168
  MŠMT
  Základy veřejného práva
  termín konání kurzu: 14.11.2022/ 9 - 13 hodin

  1. veřejné právo a jeho postavení v právním řádu
  2. trestní právo
  - trestný čin, pachatel trestného činu, trestní odpovědnost
  - významné trestné činy
  - trestání pachatelů
  - trestní řízení
  3. správní právo
  - systém správního práva
  - přestupkové právo
  - delikty
  4. tipy, kde hledat další inspiraci

  žádné

   • shrink expand
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
   • shrink expand
    Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
    Department of Lawyering Skills
    Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
    Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
    Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
   • shrink expand
    2022/2023
    winter semester, November
    14.11.2022
    Short-time
    4 hours
   • shrink expand
    1500 Kč / kurz
   • shrink expand
    Právnická fakulka UK
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221 005 504
    16.09.2022 - 09.11.2022