Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Aktuální otázky daňové kriminality (8614)

  Aktuální otázky daňové kriminality
  Lifelong learning programme - Interest-oriented
  Faculty of Law
  combined
  Czech
  Kurz je určen pro každého, jehož činnost se týká povinností spojenými s placením daní. Může být zajímavý jak pro účetní a ekonomické experty, kteří působí v podnikové sféře a mají zájem eliminovat rizika spojena s porušováním pravidel při odvádění daní, tak zejména pro osoby, které působí jako odborní poradci v této oblasti, tj. zejména daňoví poradci, auditoři, ale i advokáti, kteří se zabývají finančním právem. Kurz může být samozřejmě také zajímavý a atraktivní zejména s ohledem na odbornou erudici přednášejících, ale také jejich praktické zkušenosti s touto oblastí i pro obhájce v trestních věcech, státní zástupce, jakož i soudce.

  Daňová kriminalita je z povahy věci spojena s plněním povinností platit daně podle předpisů stanovených jak finančním právem hmotným, tak finančním právem procesním. Proto se úvodní partie kurzu věnuje zásadním momentům, které je třeba z hlediska těchto předpisů dodržet. Teprve na to pak navazuje výklad k jednotlivým aktuálním otázkám daňové kriminality, které se týkají jak obecné části (účinná lítost u daňových trestných činů), přičemž však zásadní důraz je kladen na rozbor konkrétních skutkových podstat (trestný čin zkrácení daně podle § 240 tr. zákoníku a trestný čin neodvedení daně podle § 241 tr. zákoníku), na což pak navazuje i rozbor specifik procesního postupu orgánů činných v trestním řízení, tj. policie, státního zastupitelství a soudu (zajištění věcí a majetku, prohlídky u daňových poradců, problematika mlčenlivosti a jejich průlomů u správců daní a daňových poradců, princip nemo tenetur se ipsum accusare, dokazování v daňovém trestním řízení).
  Aktuální otázky daňové kriminality
  Termín konání kurzu 14. 10. 2022


  1) Úvod k daním a jiným obdobným peněžitým plněním - přednášející prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

  2) Daňový řád - přednášející JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.,
  ‒ principy, aplikace
  ‒ sankce podle daňového řádu a jiných daňových předpisů
  ‒ zásada “ne bis in idem” z pohledu daňového procesu“

  3) Trestný čin zkrácení daně podle § 240 tr. zákoníku - přednášející JUDr. František Púry, Ph.D.
  ‒ výklad znaků a typických způsobů páchání trestného činu
  ‒ příprava a vývojová stadia trestného činu

  4) Typické situace, kdy podnikatele “zasáhne” trestní právo daňové a jak jim čelit - přednášející JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.,
  5) Zásada zákazu nucení k sebeobviňování

  6) Trestný čin neodvedení daně podle § 241 tr. zákoníku - přednášející doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
  7) Podmínky účinné lítosti u daňových trestných činů (§§ 33, 242 tr. zákoníku)

  8) Vybrané otázky daňového trestního řízení -přednášející JUDr. Ing. Jan Vučka
  ‒ zajištění věcí a majetku
  ‒ prohlídky u daňových poradců
  ‒ problematika mlčenlivosti a jejich průlomů u správců daní a daňových poradců
  ‒ princip nemo tenetur se ipsum accusare
  ‒ dokazování v daňovém trestním řízení
  žádné

   • shrink expand
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
   • shrink expand
    prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
    Department of Criminal Law
    Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
   • shrink expand
    2022/2023
    winter semester
    Short-time
    8 hours
   • shrink expand
    3800 Kč / kurz
   • shrink expand
    Právnická fakulka UK
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221 005 504
    23.08.2022 - 10.10.2022