Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Simulované soudy - Když rozvod, tak rozvod (8568)

  Simulované soudy - Když rozvod, tak rozvod
  full-time
  Czech
  Cílem simulovaných soudů je umožnit posluchačům U3V simulované soudní jednání a přiblížit jim tak praktickou soudní praxi. Výuka práva prostřednictvím simulovaných soudů má dlouholetou tradici na zahraničních univerzitách a stává se též oblíbenou součástí studia na právnických fakultách v České republice.
  V rámci semináře se studenti seznámí se základními principy simulovaných soudů a osvojí si potřebné dovednosti. Program představuje praktický úvod do právní argumentace a základní orientace v práci s právními předpisy a v neposlední řadě poskytuje prostor pro rozvoj prezentačních dovedností.
  Simulované soudy - Když rozvod, tak rozvod
  Termíny konání
  26.04.2023
  04.05.2023

  Program bude rozdělen na dvě části
  1. Teoretická – přednáška z oblasti občanského práva a právních předpisů vztahujících se k případu
  2. Praktická – účastníci si rozdělí role soudního jednání a aktivně se budou účastnit procesu

  Když rozvod, tak rozvod - tematický obsah
  Po více než dvacetiletém manželství přišel manžel s požadavkem na ukončení vztahu – má totiž novou známost. Jeho manželka je ovšem velmi vážně nemocná a s rozvodem nesouhlasí.
  Co má v takové situaci soud udělat?

  Účastníci napíší závěrečnou esej na dané téma.
  50
  žádné

   • shrink expand
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
   • shrink expand
    doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
    Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková
    Department of Criminal Law
    Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
    Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
   • shrink expand
    2022/2023
    summer semester, April
    Short-time
    12 hours
   • shrink expand
    500 Kč / kurz
    osvobozeno
   • shrink expand
    Právnická fakulka UK
    Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221 005 504
    03.04.2023 - 25.04.2023