Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Simulované soudy - Střelba na zloděje (8566)

  Simulované soudy - Střelba na zloděje
  full-time
  Czech
  Cílem simulovaných soudů je umožnit posluchačům U3V simulované soudní jednání a přiblížit jim tak praktickou soudní praxi. Výuka práva prostřednictvím simulovaných soudů má dlouholetou tradici na zahraničních univerzitách a stává se též oblíbenou součástí studia na právnických fakultách v České republice.
  V rámci semináře se studenti seznámí se základními principy simulovaných soudů a osvojí si potřebné dovednosti. Program představuje praktický úvod do právní argumentace a základní orientace v práci s právními předpisy a v neposlední řadě poskytuje prostor pro rozvoj prezentačních dovedností.
  Simulované soudy - Střelba na zloděje
  Program bude rozdělen na dvě části
  1. Teoretická – přednáška z oblasti trestního práva a právních předpisů vztahujících se k případu
  2. Praktická – účastníci si rozdělí role soudního jednání a aktivně se budou účastnit procesu

  Střelba na zloděje - tematický obsah
  Martin Dvořák provozuje výkupnu druhotných surovin. Dříve však byl myslivec. Jednoho rána ho alarm probudil s tím, že se někdo vloupal do jeho výkupny. Rychle se oblékl, popadl svou brokovnici a vyrazil na místo. Uviděl tam stát auto se zloději, které před ním ujíždělo, tak na něj několikrát vystřelil. Jeho výstřely zasáhly řidiče i spolujezdkyni, které kvůli tomu ztratila zrak.
  Měl by Martin být potrestán za zranění, která způsobil?

  Účastníci napíší závěrečnou esej na dané téma.
  50
  žádné

   • shrink expand
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
   • shrink expand
    doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
    Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková
    Department of Criminal Law
    Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
    Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
   • shrink expand
    2022/2023
    winter semester, October
    Short-time
    12 hours
   • shrink expand
    500 Kč / kurz
    osvobozeno
   • shrink expand
    Právnická fakulka UK
    Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221 005 504
    30.06.2022 - 29.10.2022