Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2021/2022. However, the academic year for the next admission procedure is 2023/2024.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti (8351)

  Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti
  Lifelong learning programme - Interest-oriented
  Faculty of Law
  full-time
  Czech
  Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace patří mezi základní zásady pracovněprávních vztahů. V pracovněprávních vztazích je právní úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon) a okrajově i v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace prostupuje pracovněprávní vztahy ještě před samotným vznikem pracovního poměru, přes jeho trvání, změnu až po jeho skončení.

  Zásada rovného zacházení, která je pozitivním vyjádřením zákazu diskriminace, klade vysoké nároky zejména na aplikační praxi. Kurz je vedle problematiky zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace a jejich uplatňování v pracovněprávních vztazích (včetně vztahů služebních) zaměřen rovněž na obranu proti šikaně na pracovišti (mobbing, bossing). Patřičná pozornost bude věnována rovněž relevantní aktuální judikatuře národních i mezinárodních soudních rozhodnutí.
  Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti
  Obsah:

  10. 6. 2022/ 9-13:30

  Obsahová náplň:
  - Pojmové vymezení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace
  - Kdy jde o diskriminaci a kdy o nerovné zacházení?
  - V jakých případech je rozlišování mezi zaměstnanci přípustné?
  - Rovné zacházení v oblasti odměňování zaměstnance
  - Jak se proti nerovnému zacházení a diskriminaci bránit?
  - Šikana na pracovišti – mobbing, bossing
  - Obrana proti šikaně a možné uplatnění nemajetkové újmy
  - Dotazy, diskuze
  žádné

   • shrink expand
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
   • shrink expand
    Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.
    Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
    Department of Labor Law and Social Security Law
    Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
   • shrink expand
    2021/2022
    summer semester, June
    Short-time
    4 hours
    10.6.2022
   • shrink expand
    2000 Kč / kurz
   • shrink expand
    Právnická fakulka UK
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221 005 504
    16.05.2022 - 06.06.2022