Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Motivation and development of teaching staff (6016)

  Motivation and development of teaching staff
  Lifelong learning programme - Interest-oriented
  Faculty of Education
  full-time
  Czech
  Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretické a praktické otázky související s řízením škol a školských zařízení v oblasti motivace a rozvoje pracovníků školy a metodologie identifikace, rozvoje a udržování talentovaných zaměstnanců. Akcentována je orientace na problematiku motivace a rozvoje pracovníků školy s cílem získat a udržet nejlepší pedagogické pracovníky s využitím vhodných metod odměňování, oceňování a dalšího rozvoje a odlišit se tak od dalších škol.
  MSMT-21810/2022-1-812
  MŠMT
  11914/2017-1
  Adult education and educational management
  Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků
  1. Podstata talent managementu, role dalšího vzdělávání pro zaměstnance škol a vzdělávacích organizací
  (2 vyučovací hodiny)
  2. Metody rozvoje zaměstnanců škol
  (2 vyučovací hodiny)
  3. Aplikace vhodných modelů rozvoje zaměstnanců
  (2 vyučovací hodiny)
  15
  Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.
  • shrink expand
   other
   Osvědčení o absolvování programu
  • shrink expand
   doc. PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
   Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
   Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
   Motivation and development of teaching staff
  • shrink expand
   2022/2023
   winter semester, October
   Short-time
   6 hours
  • shrink expand
   2800 Kč / kurz
   osvobozeno
  • shrink expand
   elektronicky nebo písemně
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Mgr. Danuše Dvořáková
   Iva Gecková
   danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
   773246766
   01.09.2022 - 30.06.2023
   dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
   Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková
   Kontaktní osoba CCŽV pro administrativní záležitosti: Iva Gecková (tel. 221 900 342, iva.geckova@pedf.cuni.cz)
  • shrink expand
   www.kamv.cz