Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  . (257)

  .
  Lifelong learning programme - Profession-oriented
  Faculty of Education
  full-time
  Czech
  Informace na
  webu katedry anglického jazyka a literatury: http://webkajl.pedf.cuni.cz
  MSMT-21030/2020-2-637
  MŠMT
  11914/2017-1
  Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  Bude upřesněno během září 2022.
  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

   • shrink expand
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
    § 6 odst.1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb.
    .
   • shrink expand
    Mgr. Ivana Jančovičová
    Katedra anglického jazyka a literatury
    Katedra anglického jazyka a literatury
    .
   • shrink expand
    2022/2023
    winter semester, October
    4
    260 hours
    pravidelná výuka jednou za 14 dní, vždy v úterý zpravidla prezenčně - první ročník liché týdny, druhý ročník sude týdny
    Tuesday
   • shrink expand
    16500 Kč / year
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol 698222
   • shrink expand
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221 900 232
    11.01.2022 - 05.09.2022
    Písemná zkouška z anglického jazyka - ukázky přijímacích testů k dispozici na webových stránkách katedry
    (jsou stejné jako přijímací testy do bakalářského studia).
    Řádný termín: 28.6. 2022 v 10:00 (Celetná 13)
    Náhradní termín: 14.9. 2022 v 10:00 (Celetná 13)
   • shrink expand