Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (257)

  Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  Lifelong learning programme - Profession-oriented
  Faculty of Education
  combined
  Czech
  Informace na
  webu katedry anglického jazyka a literatury: http://webkajl.pedf.cuni.cz
  MŠMT
  11914/2017-1
  Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  Bude upřesněno během září 2022.
  Bude upřesněno během září 2022.
  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
  • shrink expand
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
   učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
   § 8 a 9 zákona č. 563/2004 sb. ve znění novely 198/2012 Sb.
  • shrink expand
   Mgr. Ivana Jančovičová
   Katedra anglického jazyka a literatury
   Katedra anglického jazyka a literatury
   Praha 1, Celetná 13
  • shrink expand
   2022/2023
   winter semester, October
   4
   260 hours
   pravidelná výuka jednou za 14 dní
   Tuesday
  • shrink expand
   16500 Kč / year
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód

   450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

   Při platbách za program/část programu uvádějte:
   - variabilní symbol 698222
  • shrink expand
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Bc. Ivana Merellová
   ivana.merellova@pedf.cuni.cz
   221 900 232
   11.01.2022 - 05.09.2022
   Písemná zkouška z anglického jazyka - ukázky přijímacích testů k dispozici na webových stránkách katedry
   (jsou stejné jako přijímací testy do bakalářského studia).
   Řádný termín: 29.6. 2022 v 10:00 (Celetná 13)
   Náhradní termín: 14.9. 2022 v 10:00 (Celetná 13)
  • shrink expand