Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Společenská odpovědnost podniku (CSR) (7797)

  Společenská odpovědnost podniku (CSR)
  distance
  Czech
  V tomto kurzu se zaměříme na význam, strukturu a rozsah společenské odpovědnosti podniku, ale také na vztah mezi etikou a odpovědností, dále na vazby mezi etickou odpovědností a odpovědností za skládání účtů. Pozornost bude věnována také vztahům společenské odpovědnosti podniku a kulturně-etických aspektů corporate governance a teorie zájmových skupin.
  Společenská odpovědnost podniku (CSR)
  Obsahová náplň:

  - Etika a odpovědnost v podnikání a podniku
  - Základy etické odpovědnosti organizace (podniku, úřadu apod.)
  - Vztah etické odpovědnosti a odpovědnosti za skládání účtů
  - Význam, struktura a rozsah společenské odpovědnosti
  - Krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá společenská odpovědnost
  - Vztah společenské odpovědnosti podniku ke kulturně-etickým aspektům corporate governance a k teorii zájmových skupin
  žádné

   • shrink expand
    other
    Osvědčení o absolvování programu
   • shrink expand
    PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
    Department of Economics
    Department of Economics
    online - platforma MS Teams
   • shrink expand
    2021/2022
    summer semester
    Short-time
    4 hours
    27.5.2022
   • shrink expand
    1890 Kč / kurz
    osvobozeno
   • shrink expand
    Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
    Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221 005 504
    14.12.2021 - 23.05.2022
    17.12.2021