Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - letní semestr (5892)

  Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - letní semestr
  Lifelong learning programme - Interest-oriented
  Faculty of Social Sciences
  full-time
  Czech
  Institut ekonomických studií nabízí veřejnosti studium jednotlivých předmětů bakalářského a magisterského programu Ekonomie a finance. Studium probíhá v rámci rozvrhu jednotlivých studijních programů a je zamýšleno pro další vzdělávání odborníků v dané oblasti nebo jako zájmové studium. Zájemci o studium si mohou z nabízených předmětů vybírat libovolně, absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu.

  Na účastníka se v přiměřené míře vztahují všechna práva a povinnosti dané SaZŘ UK a Pravidly pro organizaci studia, zejména pak možnost skládat ze zapsaných předmětů kontroly studia dle shodných pravidel jako studenti studia řádného. Studentovi je na konci programu na požádání vydán transkript. Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru/programu v rámci FSV UK, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.
  Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - letní semestr
  Nabídka předmětů pro letní semestr 2020/2021 viz webové stránky FSV UK: https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/kurzy-pro-verejnost
  Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru/programu v rámci FSV UK.
  Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
  Podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh (životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání)

   • shrink expand
    other
    Osvědčení o absolvování programu
    Osvědčení o absolvování programu
    Osvědčení o absolvování programu
   • shrink expand
    doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
    Institute of Economic Studies
    Institute of Economic Studies
    Opletalova 26, 110 00 Praha 1
   • shrink expand
    2020/2021
    summer semester, February
    1
    192 hours
    semestr=12-13 týdnů přednášek+5 týdnů zkoušek
    Monday - Friday
   • shrink expand
    0 Kč / kurz
    Cena za studium jednosemestrálního kurzu:
    3 000,- Kč za kurz vyučovaný v češtině,
    12 000,- Kč za kurz vyučovaný v angličtině.
    osvobozeno
   • shrink expand
    FSV, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
    neurčeno
    Mgr. Denisa Šmejkalová
    denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
    222 112 237
    to 03.02.2021