Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Řízení o přestupcích - akreditovaný kurz Ministerstvem vnitra ČR - vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky a pro vedoucí úředníky (4450)

  Řízení o přestupcích - akreditovaný kurz Ministerstvem vnitra ČR - vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky a pro vedoucí úředníky
  full-time
  Czech
  Cíl studia:

  Poskytnout úředníkům územních samosprávných celků hlubší a aktuální informace, upevnit a prohloubit znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon správních činností, a to zejména na úseku rozhodování o přestupcích.

  Obsahem kurzu jsou základní procesní instituty trestního práva správního. Předmět se zabývá platnou právní úpravou a jejím výkladem. Součástí je též práce s právními předpisy a procvičování nabytých znalostí formou řešení praktických úkolů.

  Kurz je rozdělen do dvou bloků Řízení o přestupcích I. a II. v celkovém časovém rozsahu 8 hodin.

  Kurz je vhodný především pro úředníky, kteří splňují klasifikaci dle zákona o č. 312/2002 Sb. (zákon o úřednících). Účastník dle této klasifikace po absolvování kurzu získá osvědčení akreditovaného kurzu.
  Řízení o přestupcích
  Řízení o přestupcích I.

  Datum a čas konání:
  27.5.2024 / 9:00 - 12:30

  Obsahová náplň:
  - Prameny právní úpravy
  - Příslušnost správních orgánů
  - Účastníci řízení, procesní nástupnictví
  - Postavení obviněného
  - Postavení poškozeného a adhezní řízení
  - Procesní způsobilost účastníků řízení
  - Zahájení a průběh řízení o přestupcích

  Řízení o přestupcích II.

  Datum a čas konání:
  29.5.2024 / 9:00 - 12:30

  Obsahová náplň:
  - Společné řízení
  - Příkazní řízení
  - Skončení řízení o přestupku
  - Rozhodnutí o přestupku a jeho náležitosti
  - Odvolací řízení
  - Přezkumné řízení


  40
  žádné
  • shrink expand
   other
   Osvědčení o absolvování programu
  • shrink expand
   doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
   Department of Administrative Law and Administrative Science
   Department of Administrative Law and Administrative Science
   Právnická fakulta UK
   doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
  • shrink expand
   2023/2024
   summer semester, May
   Short-time
   8 hours
  • shrink expand
   3950 Kč / kurz
   osvobozeno
  • shrink expand
   Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
   Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
   Bc. Hana Vařeková
   hana.varekova@prf.cuni.cz
   221005504
   15.03.2024 - 24.05.2024