Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Training Course for Acquiring Qualification and Professional Competence in Czech language (5896)

  Training Course for Acquiring Qualification and Professional Competence in Czech language
  Lifelong learning programme - Profession-oriented
  First Faculty of Medicine
  full-time
  Czech
  V termínu 11. – 15. 3. 2024 proběhne Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů).
  Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
  Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.
  Termín zahájení: 11. 3. 2024 v 8:30 hodin (registrace od 8:00 hodin)
  Místo konání: Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2
  Cena kurzu: 3900 Kč, úhradu je nutné provést před zahájením kurzu (do 3. 3. 2024).
  Přihlášky přijímáme do 4. 2. 2024. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 20 přihlášených účastníků. Definitivní potvrzení o konání kurzu a pokyn k úhradě obdrží účastníci do 18. 2. 2024.

  Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze 1. LF UK a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.

  74892/2014-MZE-17214
  Ministerstvo zemědělství České republiky
  74892/2014-MZE-17214
  Life Long learning programme for university graduates
  11. 3. 2024
  8.00 – 8.30 registrace
  8:30 – 11:45 přednášky
  12:30 – 16:30 přednášky

  11.-14. 3. 2024
  8:00 – 12:00 přednášky
  12:45 – 15:00 přednášky

  15. 3. 2024
  9:00 – 12:00 zkouška
  Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
  Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.

   • shrink expand
    závěrečná písemná práce
    Osvědčení o absolvování programu
    Osvědčení Ministerstva zemědělství České republiky
    dle Ministerstva zemědělství České republiky
    Training Course for Acquiring Qualification and Professional Competence in Czech language
   • shrink expand
    Mgr. Viktor Sýkora
    Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University
    Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
    Training Course for Acquiring Qualification and Professional Competence in Czech language
   • shrink expand
    2023/2024
    summer semester, March
    11.03.2024
    Short-time
    35 hours
    11. - 15. 3. 2024
   • shrink expand
    3900 Kč / kurz
    osvobozeno
   • shrink expand
    SIS
    Mgr. Markéta Vrbová
    marketa.vrbova@lf1.cuni.cz
    224964128
    10.12.2023 - 04.02.2024
    Přihlášky přijímáme do 4. 2. 2024. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 20 přihlášených účastníků. Definitivní potvrzení o konání kurzu obdrží účastníci do 18. 2. 2024. Po tomto datu je třeba uhradit kurzovné.