SubjectsSubjects(version: 875)
Courses overview, academic year 2020/2021
  
 
export to excel
sort in descending ordersort in ascending orderCodesort in descending ordersort in ascending orderTitlesort in descending ordersort in ascending orderSemesterHours per week, examinationDepartmentFaculty
detail CCIRCH46 Surgery - Subcourse winter winter s.:0/0 other [HT] 12-CHIR 11120
detail CCIRXX45 Module of Surgery - Surgery winter winter s.:0/38 C [HT] 12-CHIR 11120
detail CCIRXX46 Surgery winter winter s.:0/0 other [HS] 12-CHIR 11120
detail CCIRXX46R State Examination in Surgery both 0/0 STEX [HT] 12-CHIR 11120
detail CCOC6900 Diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí winter winter s.:0/15 C [HS] 12-CHIR 11120
detail CCOC7907 Surgical Emergencies both 0/15 C [HS] 12-CHIR 11120
detail CCOC7907L Surgical Emergencies summer summer s.:0/15 C [HS] 12-CHIR 11120
detail CCOC9879 Laser technology summer summer s.:0/15 C [HS] 12-CHIR 11120
detail CERA0P0019 ERASMUS - Practice - Surgery both 0/40 C(+Ex) [HT] 12-CHIR 11120
detail CERA5P0078 ERASMUS - Surgical Disciplines I. both 0/60 C(+Ex) [HT] 12-CHIR 11120
detail CERA5P0096 ERASMUS - Summer Practice of Surgery summer summer s.:0/40 C(+Ex) [HS] 12-CHIR 11120
detail CERA6P0058 ERASMUS - Module of Surgery both 0/210 C(+Ex) [HT] 12-CHIR 11120
detail CIP022P1 Caring of Surgical Patients summer summer s.:8/24 C [HS] 12-CHIR 11120
detail CMCP064CH GIT a břišní potíže (IIC) - chirurgie winter winter s.:0/19 other [HS] 12-CHIR 11120
detail CMCP1534 IIC - 15. Trauma summer summer s.:0/60 other [HS] 12-CHIR 11120
detail CMCP154CH Úrazy (IIC) - chirurgie summer summer s.:0/7 other [HS] 12-CHIR 11120
detail CNSKCO2 Nursing in Surgery summer summer s.:0/30 C [HS] 12-CHIR 11120
detail CNSKCO3 Surgical nursing II. winter winter s.:0/10 C [HS]
summer s.:0/10 C+Ex [HS]
12-CHIR 11120
detail CNSK011P2 Nursing in Surgery I. summer summer s.:0/10 C [HS] 12-CHIR 11120
detail CNSNS2 Nursing in Surgery I. summer summer s.:2/2 C [HT] 12-CHIR 11120
detail CNSNS3 Nursing in Surgery II. winter winter s.:2/0 C [HT]
summer s.:2/0 C+Ex [HT]
12-CHIR 11120
detail CNS010P2 Nursing in Surgery I. summer summer s.:2/0 C [HT] 12-CHIR 11120
detail CRHBSG3 Surgical Subjects winter winter s.:0/75 C+Ex [TS] 12-CHIR 11120
detail CRHB006P3 Surgical Subjects winter winter s.:60/0 C+Ex [TS] 12-CHIR 11120
detail CSRZKCHO Surgery both 0/440 C [HS] 12-CHIR 11120
detail CSRZKCHO0I Module of Surgery winter winter s.:0/210 C [HT] 12-CHIR 11120
detail CSRZK02CH Část státní rigorózní zkoušky z chirurgie winter winter s.:0/0 STEX [HT] 12-CHIR 11120
detail CSVA4KA Korelace mezi pomocnými vyšetřeními a operačním nálezem u akutní apendititidy both 0/0 C [HT] 12-CHIR 11120
detail CVOLLT2 Laser technology summer summer s.:0/12 C [HT] 12-CHIR 11120
detail CVOL0081 Lecture evenings of Association of Czech Physicians in Prague winter winter s.:0/15 C [HS]
summer s.:0/15 C [HS]
12-CHIR 11120
detail CVO034P2 . winter winter s.:1/3 C [HT] 12-CHIR 11120
detail CVO035P2 . summer summer s.:1/3 C [HT] 12-CHIR 11120
detail CVSE5P0046 Surgical Disciplines I. winter winter s.:0/0 --- [HT]
summer s.:0/60 C [HT]
12-CHIR 11120
detail CVSE5P0067 Summer Practice of Surgery summer summer s.:0/40 C [HS] 12-CHIR 11120
detail CHSNC3 Nursing in Surgery winter winter s.:0/10 C [HS]
summer s.:0/10 C+Ex [HS]
12-CHIR 11120
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html