SubjectsSubjects(version: 845)
Courses overview, academic year 2018/2019
   Login via CAS
 
export to excel
CodeSchoolDepartmentnumber of available courses
detail 51-400400 P400000 Katedra jazyků 80
detail 51-600400 P600000 Sporty v přírodě 218
detail 51-900500 PX 3. lékařská fakulta UK 1
detail 51-900600 PX 1. lékařská fakulta UK 4
detail 51-900730 PX Akademie věd ČR 4
detail 51-400110 P400000 Management 72
detail 51-400300 P400000 Kabinet pedagogických praxí 1
detail 51-900400 PX 2. lékařská fakulta UK 1
detail 51-600300 P600000 Sportovní hry 250
detail 51-600500 P600000 Plavecké sporty 69
detail 51-500300 P500000 Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství 112
detail 51-600200 P600000 Gymnastika 74
detail 51-500400 P500000 Fyzioterapie 245
detail 51-600700 P600000 Vojenská tělovýchova 48
detail 51-900720 PX Pedagogická fakulta UK 1
detail 51-100100 PX Studijní oddělení 644
detail 51-400200 P400000 Pedagogika, psychologie a didaktika 166
detail 51-500500 P500000 Biomedicínská laboratoř 24
detail 51-600600 P600000 Technické a úpolové sporty 183
detail 51-100101 PX Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 36
detail 51-600800 P600000 Laboratoř sportovní motoriky 81
detail 51-400100 P400000 Kinantropologie 161
detail 51-500100 P500000 Anatomie a biomechanika 93
detail 51-500200 P500000 Fyziologie 78
detail 51-600100 P600000 Atletika 72
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html