SubjectsSubjects(version: 873)
Courses overview, academic year 2020/2021
  
 
export to excel
CodeSchoolDepartmentnumber of available courses
detail 41-KBES OX Katedra biologie a environmentálních studií 963
detail 41-KG OX Katedra germanistiky 749
detail 41-KHV OX Katedra hudební výchovy 1582
detail 41-KOVF OX Katedra občanské výchovy a filosofie 728
detail 41-KVV OX Katedra výtvarné výchovy 1236
detail 41-OVC OX Oddělení pro vědeckou činnost 4
detail 41-UVRV OX Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 116
detail 41-KAJL OX Katedra anglického jazyka a literatury 833
detail 41-KCJ OX Katedra českého jazyka 482
detail 41-KDDD OX Katedra dějin a didaktiky dějepisu 614
detail 41-KCJL OX Katedra českého jazyka a katedra české literatury 1
detail 41-KSP OX Katedra speciální pedagogiky 1750
detail 41-STUD OX Studijní oddělení 305
detail 41-CM OX Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola 120
detail 41-KMDM OX Katedra matematiky a didaktiky matematiky 1205
detail 41-KRL OX Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 410
detail 41-KTV OX Katedra tělesné výchovy 915
detail 41-OZV OX Department for international affairs 1
detail 41-DEKAN OX Děkanát 33
detail 41-KPSY OX Katedra psychologie 1102
detail 41-KCL OX Katedra české literatury 334
detail 41-KVCJ OX Kabinet výuky cizích jazyků 39
detail 41-KCHDCH OX Katedra chemie a didaktiky chemie 333
detail 41-KPG OX Katedra pedagogiky 2138
detail 41-KPPP OX Katedra preprimární a primární pedagogiky 700
detail 41-UPRPS OX Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 86
detail 41-CUR OE Centrum ucelené rehabilitace 1
detail 41-KAMV OX Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 365
detail 41-KFJL OX Katedra francouzského jazyka a literatury 643
detail 41-KITTV OX Katedra informačních technologií a technické výchovy 1267
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html