SubjectsSubjects(version: 845)
Courses overview, academic year 2019/2020
   Login via CAS
 
export to excel
CodeSchoolDepartmentnumber of available courses
detail 41-KBES OX Katedra biologie a environmentálních studií 671
detail 41-KG OX Katedra germanistiky 564
detail 41-KHV OX Katedra hudební výchovy 1383
detail 41-KOVF OX Katedra občanské výchovy a filosofie 609
detail 41-KVV OX Katedra výtvarné výchovy 1093
detail 41-OVC OX Oddělení pro vědeckou činnost 3
detail 41-UVRV OX Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 93
detail 41-KAJL OX Katedra anglického jazyka a literatury 631
detail 41-KCJ OX Katedra českého jazyka 409
detail 41-KDDD OX Katedra dějin a didaktiky dějepisu 528
detail 41-KCJL OX Katedra českého jazyka a katedra české literatury 1
detail 41-KSP OX Katedra speciální pedagogiky 1422
detail 41-STUD OX Studijní oddělení 305
detail 41-CM OX Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola 120
detail 41-KMDM OX Katedra matematiky a didaktiky matematiky 947
detail 41-KRL OX Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 356
detail 41-KTV OX Katedra tělesné výchovy 803
detail 41-DEKAN OX Děkanát 34
detail 41-KPSY OX Katedra psychologie 883
detail 41-KCL OX Katedra české literatury 298
detail 41-KVCJ OX Kabinet výuky cizích jazyků 39
detail 41-KCHDCH OX Katedra chemie a didaktiky chemie 241
detail 41-KPG OX Katedra pedagogiky 1628
detail 41-KPPP OX Katedra preprimární a primární pedagogiky 603
detail 41-UPRPS OX Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 86
detail 41-CUR OE Centrum ucelené rehabilitace 1
detail 41-KAMV OX Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 320
detail 41-KFJL OX Katedra francouzského jazyka a literatury 586
detail 41-KITTV OX Katedra informačních technologií a technické výchovy 1039
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html