SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Development of the Diploma Thesis - OSZNDP01
Title: Příprava a zpracování diplomové práce
Guaranteed by: Studijní oddělení (41-STUD)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: both
E-Credits: 8
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Annotation -
Last update: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (07.02.2010)
Individulal consultations.
Aim of the course - Czech
Last update: KEPARTO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)

Cílem semináře je připravit studenta pro samostatné a nezávislé zpracování dosud nezkoumaného tématu, založeného především na pramenném výzkumu. Diplomová práce na rozdíl od bakalářské by měla dospět ve větší míře ke získání nových poznatků a student by měl prokázat v plné míře schopnost odborné historické práce.

Literature - Czech
Last update: KEPARTO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)

Dle tématu diplomové práce.

Teaching methods - Czech
Last update: KEPARTO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)

Individuální konzultace.

Syllabus - Czech
Last update: KEPARTO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)

Poté, co student zvolil téma své práce a získal základní přehled o pramenech a literatuře, je veden k vlastnímu zpracování tématu. Podle povahy bakalářské práce se volí metodika přístupu k pramenům a literatuře. Vytváří se základní rozvržení práce a provázaná struktura jejích jednotlivých částí. V dalším průběhu práce se struktura připravovaného díla, stejně jako okruh sledovaných otázek, přizpůsobují dosaženému stavu výzkumu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html