SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Grammar Seminar - ORA201021
Title: Gramatický proseminář
Guaranteed by: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:4/8, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: English
Teaching methods: combined
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Annotation - Czech
Last update: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2012)
Cílem kurzu je vést studenty ke zvládnutí anglické gramatiky na úrovni "advanced".
Literature - Czech
Last update: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2012)

HEWINGS M. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Syllabus - Czech
Last update: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2012)

1. Temporální systém

2. Modální slovesa

3. Pasívum

4. Gerundia a participia

5. Členy, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

6. Zájména

7. Přídavná jména

8. Příslovce

9. Předložky

10. Časové, příčinné, podmínkové a přípustkové věty

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html