SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
History of Physical Education - OPNT2T102A
Title: Dějiny tělesné výchovy
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018 to 2020
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, C [HT]
Capacity: 30 / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Interchangeability : ON2320002
Annotation - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (19.09.2017)
Rozšíření a prohloubení znalostí z dějin tělesné kultury získaných v bakalářském studiu, průřez dějinami výchovy se zvláštním zřetelem k výchově tělesné a jejím zařazení v jednotlivých výchovných systémech (rozdílnosti a přínos k dalšímu vývoji), zaměřeno především na dějiny školní tělesné výchovy a dějiny dětských a mládežnických organizací, základy práce s historickou literaturou a prameny zaměřenou na tělesnou kulturu.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (19.09.2017)

Cílem předmětu je navázat na znalosti získané v bakalařském studiu a vytvořit představu o dějinách tělesné výchovy se zvláštním zřetelem na vývoj školní tělesné výchovy a dějiny dětských a mládežnických organizací. 

Literature - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (19.09.2017)

BOSÁK, E. A kol. Stručný přehled vývoje sportovních odvětví v Československu I-III. Praha: 1969, 1970, 1973.                                                                                                                                                       

KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I. - III. 2. vyd. Praha: UK FTVS, 1999. 159 s. ISBN 80-7184-608-2.                                                                                       

KÖSSL, J. - KRATKÝ, F. - MAREK, J.: Dějiny tělesné výchovy II. (1848 do současnosti). Praha 1986.

KRÁTKÝ, F.: Dějiny tělesné výchovy I. Praha 1974

UHLÍŘ, JB., WAIC, M. Sokol proti totalitě. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2001. 175 s. ISBN 80-86317-11.

OLIVOVÁ, V.: Sport a hry ve starověkém světě. Praha 1988.

OLIVOVÁ, V.: Lidé a hry. Historická geneze sportu. Praha 1979.

Kol. autorů. Český olympismus - 100 let. 1. vyd. Praha: Olympia, 1999. 160 s. ISBN 80-7033-579-3.

Olympijská charta 1982. UNESCO - Mezinárodní charta tělesné výchovy a sportu. Praha 1982.

KÖSSL, J. - KROUTIL, F. a kol.: Malá encyklopedie olympijských her. Praha 1982

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (19.09.2017)

1.     Úvodní informace o předmětu

2.     Chronologie vývoje tělesné výchovy

        Vývoj školní tělesné výchovy ve světě a v českých zemích, příprava učitelů tělesné výchovy  

        Dětská a mládežnická hnutí ve světě a v českých zemích

        Československá  a česká tělesná výchova a sport  od konce II. světové války do roku 1989

3.    Rozbor a  hodnocení seminárních prací

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (19.09.2017)

Získání zápočtu:

Aktivní účast na výuce

odevzdání a uznání seminární práce

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html