SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Gender studies - OPBY2P134B
Title: Gender studies
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020 to 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Pre-requisite : OPBY2P108A
Annotation -
Last update: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (25.01.2022)
The aim of the course is to get acquainted with the basic theoretical concepts and approaches to the construction of gender identity and differences and their application in the field of education and health. We will get acquainted with the concept of gender and a brief historical development of its study, we will connect with the concept of intersectionality, drawing attention to the need to situate gender in the context of other social identities and positions in the social order. At the level of application, we will focus on the field of education in terms of classroom relationships, but also school space, curriculum or teaching aids. We will further focus on the context of health, including both physical and mental health.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (25.01.2022)

 The aim of the course is to acquaint students with basic theoretical concepts and approaches to constructing gender identity and difference, and with the practical application of the gender approach in the context of education and health.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (25.01.2022)

Marchbank, J., Letherby, G. (2014). Introduction to gender. Social Sciences Perspective. Routledge.

Renzetti, C. M., Curran, D. J. (2005). Ženy, muži a společnost. Karolinum.

Labischová, D., Gracová, B. Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 107 s. ISBN 978-80-7464-063-6.8-80-7372-701-7.

Jarkovská, L. Gender před tabulí: etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 195 s. Studie; sv. 96. ISBN 978-80-7419-119-0.

Smetáčková, I., Jarkovská, L. Gender ve škole: příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Vyd. 1. Praha: Otevřená společnost, 2006. 67 s. ISBN 80-903331-5-X.

Smetáčková, I., Braun, R. Homofobie v žákovských kolektivech: homofobní obtěžování a šikana na základních a středních školách - jak se projevuje a jak se proti ní bránit: doplňkový výukový materiál pro ZŠ a SŠ včetně didaktické aplikace tématu. Praha: Úřad vlády České republiky, 2009. 54 s. ISBN 978-80-7440-016-2.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (25.01.2022)

Průběžná práce v semestru:

-        Reflexe četby vybrané popularizační knihy

-        Účast na exkurzi

Zápočtový úkol (ve zkouškovém období)

-        Zhodnocení vybrané školní učebnice z genderového hlediska 

Podrobnosti budou k dispozici v el. podpoře kurzu na Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13150

Syllabus -
Last update: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (25.01.2022)
  1. Introduction to gender studies, the concept of intersectionality
  2. Gender in education
  3. Intersectionality in schools 
  4. Gender and health
  5. Excursion
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html