SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Theory of Life Style - OPBY2P104A
Title: Teorie životního stylu
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019 to 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 60 / 60 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Interchangeability : OKBY2P104A
Is interchangeable with: OKBY2P104A
Annotation -
Last update: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (13.07.2017)
The aim of the course is to provide essential knowledge of ways of living and lifestyle of the current generation, including alternative risk behavior. It presents the following issues: problem definition, terminology, ways of living and lifestyle, features of lifestyle. Factors affecting lifestyle, objective and subjective determinants defined according to prevailing life values and structure of every-day activities.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (13.07.2017)

The aim of the course is to provide essential knowledge of ways of living and lifestyle of the current generation, including alternative risk behavior.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (27.09.2020)

Distanční forma výuky

V souvislosti se zavedením mimořádných opatření bude výuka probíhat dle rozvrhu v prostředí MS Teams. Konkrétní odkaz/kód bude všem zapsaným studentům zaslán nejpozději den před výukou.

Prezentace, literatura ke studiu, úkoly k vypracování a další informace budou k dispozici v Moodlu. Přihlašovací údaje dostanou studenti v dostatečném předstihu před prvním setkáním.

Požadavky na ukončení předmětu zůstávají stejné, mění se pouze forma výuky.

Literature -
Last update: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (13.07.2017)

DUFFKOVÁ, J.; URBAN, L.; DUBSKÝ, J. Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.

FROMM, E. Mít či být. Praha: Aurora, 2001.

JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2007.

KRAUS, B. POLÁČKOVÁ, V. Člověk, prostředí, výchova. Brno: Paido, 2001.

KUBÁTOVÁ, H. Sociologie životního způsobu. Praha: Grada Publishing, 2010.

MAREK, J.; STRNAD, A.; HOTOVCOVÁ, L. Bezdomovectví  v kontextu ambulantních sociálních služeb. Praha: Portál, 2012.

MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. Praha: SLON, 2008.

PETRUSEK, M. a kol. Dějiny sociologie. Praha: Grada, 2011.

SMOLÍK, J. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada, 2010.

VÁGNEROVÁ, M.; CSÉMY, L.; Marek, J. Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí. Praha: Karolinum, 2013.
 
VESELÝ, K.; VLADIMÍR 518; SOUČEK, T. Kmeny: Současné městské subkultury. Praha: Bigg Boss, Yinachi, 2011.
 
VLADMÍR 518 a kol. Kmeny 0: městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989. Praha: Bigg Boss a Yinachi, 2013.
Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (11.09.2019)

1. část - odevzdání seminární práce dle sdělených požadavků a úspěšné obhájení seminární práce (v případě neúspěchu je možné postup opakovat pouze 1x) .

2. část - písemný test - 75 %. Studenti mají na splnění zápočtu 3 pokusy, z toho 2 opravné.

Syllabus -
Last update: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (13.07.2017)

Terminology of lifestyle.

Differentation of lifestyles and alternativeness of lifestyles.

Lifestyles in the postmodern society.

Lifestyle of the current family, individual.

Transformation of lifestyles in the twenty-first century.

Social aberrant lifestyle (homelessness, addictions, criminality,...)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html