SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Instructional Technology - ONUZ19V208
Title: Didaktická technika a interaktivní technologie
Guaranteed by: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2015
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Is incompatible with: ONUZ19V210
Annotation -
Last update: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (20.09.2012)
Subject ONUZ19V208 Instructional Technology is focused into specific areas of the didactic means and possibilites of specific types of teaching resources, known as a instructional technology or technical educational means . Its mission is to equip students with appropriate knowledge and competencies that they with their didactic knowledge from approbation fields applied in their teaching practice. The aim of subject is to acquaint students with contemporary technical means used in the education, respectively complexes, especially with interactive devices, with their basic technological characteristics, educational potential, ways of functional implementation and use of its potential in education. Thematically is the course focuses on the basic constructs of the terminology of didactic means, issues of development and implementation of teaching materials, teaching aids, respectively digital learning objects, educational aspects and the role of technical didactic means and on specific parameters of chosen contemporary technical didactic means. Considered here is mainly the area of projection equipment and presentation systems and interactive techniques, respectively. interactive whiteboards.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (20.09.2012)

BĚLOHLÁVKOVÁ, V. 33 rad jak úspěšně prezentovat. Brno : Computer Press, 2004. 110 s. ISBN 80-251-0326-9

DOSTÁL, J. Učební pomůcky a zásada názornosti. 2008. Dostupný z WWW: http://nazornost-ucebni-pomucky.xf.cz/ucebni_pomucky_a_zasada_nazornosti.pdf.

GAGE, J. How to use an interactive whiteboard really effectively in your secondary classroom. London : David Fulton Publis, 2006. 139 pp. ISBN 978-1-84312-262-3

LEE, M., BETCHER, CH. The Interactive Whiteboard Revolution. Australian Council Educational Research, 2009. ISBN 0864318170

RAMBOUSEK, V. Funkce technických výukových prostředků ve vyučovacím procesu. In: Didaktická technologie. Praha : Karolinum, 1994, s. 42 - 90.

ROBLYER, M.D. Integrating Educational Technology into Teaching, Upper Saddle River : Pearson Education, 2004, ISBN 0-13-117392-8

ROTPORT, M. Didaktická technika. Praha: Vysoká škole ekonomická, 2003. ISBN 80-245-0481-2.

VOOGT, J., KNEZEK, G. (ed.) International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Springer Science+Business Media, LLC, 2008. ISBN 9780387733142

Portál na podporu interaktivní výuky: http://www.veskole.cz/

Stránky společnosti AV Media: http://www.avmedia.cz/

Stránky společnosti Luidia: http://www.e-beam.com/

Stránky společnosti Promethean: http://www.prometheanworld.com/

Materiály a soubory předávané v průběhu semestru

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (11.09.2014)
Požadavky k zápočtu: 
  • aktivní účast na semináři s řádnou docházkou
  • zpracování úkolů vyplývajících z výuky
  • odevzdání, schválení a prezentace závěrečné práce digitálního učebního objektu pro potřeby výuky dle aprobačního předmětu 
Syllabus -
Last update: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (20.09.2012)

Technical means in the education, the basic constructs of the terminology

Didactic aspects and the role of technical didactic means

Didactics specifics of technology in education

Blackboards

Projection technology

Video equipment, audio equipment and presentation systems

Interactiv technology

Means for providing feedback

Educational environment

Educational materials and the possibility of their creating

Interactiv whiteboard, utilization, software support

Principles and methods of working with interactive whiteboards

Creating learning objects for presentation to an interactive whiteboard

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html