SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Selected Chapters from the History of European Political Thinking - ONUZ12V113
Title: Vybrané kapitoly z dějin evropského politického myšlení
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (110)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Classification: Philosophy > External Subjects
Annotation - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)
Seznámení s vybranými názory autorů v dějinách evropského politického myšlení, kteří nejvíce ovlivnili vývoj evropského sociálně-politického myšlení.
Aim of the course - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Seznámit studenty s názory vybraných významných evropských myslitelů o politice v období antika - 18.st.

Literature - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Krsková,A.: Dějiny evropského politického a právního myšlení. Eurolex Bohemia 2003
Tretera,I.: Nástin dějin evropského myšlení. Paseka. Praha 2002
Platón. : Ústava . Svoboda.Praha1993
Aristoteles.: Politika. Oikoymenh. Praha 1999
Maciavelli,N.: Úvahy o vládnutí a vojenství. Vladař.
More,T. Utopia, Campanella,T.: Sluneční stát, Bacon,F.: Nová Atlantis
Locke,J. : Druhé pojednání o vládě. MF.Praha 1988
Rousseeau, J.J.: Rozpravy ( O společenské smlouvě, O příčinách nerovnosti mezi lidmi)
Teaching methods - Czech
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (03.10.2016)

Přednášky spojené s referáty studentů a samostatné četby studentů primárních zdrojů

Requirements to the exam - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Přečíst primární zdroja vypracovat sem. práci (interpretace, úvaha, komentář) v rozsahu 3- 5 stran.

Zápočet se skláda z diskuse na přečteným a napsaným textem + doplňující otázka z přednášek.

Syllabus - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

1. Antika - Platón

                Aristoteles

2. Středověk  : Augustin Aurelius

                       T.Akvinský

3.Renasance :  N.Machiavelli

                        Utopisté - T.More, T.Campanella, (F.Bacon)

4. Novověk :  T.Hobbes, J. Locke

                     J.J. Rousseeau

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html