SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Philosophy of Education - ONUZ12V107
Title: Filosofie výchovy
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2
Old code: PRET
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Classification: Philosophy > External Subjects
Annotation -
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (20.01.2017)
The aim of the course is to develop and cultivate students' ability of critical self-reflection of pedagogical and educational profession. The education is divided into three areas ? ontology of education (man's relation towards the world), phylogenesis of education (man's relation towards society), and ontogenesis of education (man's relation towards himself). Syllabus: 1.The role of philosophy in the Czech philosophical cogitation. 2.Ontology of education, dilemmas and antinomies of education. 3.Three metamorphoses of education, education in traditional society, education of an inwardly/outwardly oriented man. 4.The archetypes of education: education as a soul care and the cultivation of virtue (Socratic-Platonic tradition). 5.Christian education ? the purport of euducatio. 6.Instrumental education at the beginning of the Modern Era (Bacon, Locke, Descartes, Rousseau). 7.Emendatory dimension of education and the turning point in education (transcendental dimension of education). 8.Education, scholarship and qualification. 9.Dialogical dimension of education and education as a confluence. 10.Education based on sympathy and empathy. 11.The phenomenon of education and pedagogy of communication. 12.Education in crisis and education as a solution of crisis of the world (a post-modern reflection). Filosofie výchovy jako základ vzdělávání, dialog a jeho úloha, péče o duši a péče o tělo, problém areté, řeč a její úloha ve výchově a vzdělání, "jsme jen rozhovorem", rozhovor "říkáním - beze slov", rozhovor "mluvením - slovy", tázání je zbožností myšlení, problém asymetrické odpovědnosti v dnešním planetárním světě
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (20.01.2017)

Hogenová, A. Nesmíme pospíchat. Brno : L. Marek, 2014, ss.205, ISBN978-80-87127-62-9

Hogenová, A. Ontologie a onticita. Praha : PedF UK, 2014, ss. 180, ISBN978-80-7290-797-7

Hogenová, A. Jsme rozhovorem. Praha : PedF UK, 2011, ss. 180 ISBN978-80-7290-526-3

 

Hogenová , A. K fenoménu sebepoznání. Praha: UK PedF 2010, 150 stran, ISBN 978-80-7290-478-5

 

Hogenová, A. a Kuklová, J. Monografie: Fenomenologie – řeč – média. Praha: Pedagogická fakulta 2010, část knihy: ss. 4 – 177. ISBN 978-80-7290-436-5

 

Hogenová, Anna Jan Hus – pravda - fenomenologie. Praha: Pedf Uk 2010, 320 stran, ISBN 978-80-7290-494-5

 

Hogenová A. Čas jako problém. Chomutov : L. Marek, 2011,  ISBN 978-80-87127-43-8 186 stran.

 

Hogenová, A. Fenomén domova. Praha : Pedf UK 2013, 301, ISBN 978-80-7290-705-2

 

Hogenová, A. K fenoménu stáří. Praha : Pedf UK 2013, ss. 278, ISBN 978-80-7290-593-5

 

Hogenová, A. Filosofický příspěvek k metodologii. Praha : PedF UK, 2013, ss.167, ISBN978-80-7290-682-6

 

Hogenová, A. K věci samé. UK Pedagogická fakulta, Praha 2012 238 pp ISBN 978-80-7290-615-4

 

Hogenová, A. Bloudění jako úděl. Praha : PedF UK, 2011, ss.138 ISBN978-80-7290-538-6

 

 

 

Teaching methods - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Výklad
Dialog
Otázky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html