SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Introduction to Statistics - ONUZ10V001
Title: Základy statistického zpracování dat
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy popisné a matematické statistiky. Důraz bude kladen na praktické dovednosti potřebné při práci na diplomové práci. Většina technik bude prezentována v rámci programu MS Excel. Proto je vhodné, aby studenti měli na přednáškách vlastní notebook. Historie a základní pojmy Zpracování dat v MS Excel - třídění, grafy, kontingenční tabulky Základní charakteristiky dat Náhodná veličina a normální rozdělení Testování hypotéz
Aim of the course - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy popisné a matematické statistiky. Důraz bude kladen na praktické dovednosti potřebné při práci na diplomové práci.

Většina technik bude prezentována v rámci programu MS Excel. Proto je vhodné, aby studenti měli na přednáškách vlastní notebook.

Literature - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2006.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.

ŠKALOUDOVÁ, A.: Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: PedF UK, 1998.

Teaching methods - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Přednáška s aktivní prací studentů v prostředí Moodle.

Syllabus - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Historie a základní pojmy

Zpracování dat v MS Excel - třídění, grafy, kontingenční tabulky

Základní charakteristiky dat

Náhodná veličina a normální rozdělení

Testování hypotéz

Entry requirements - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Alespoň základní znalost ovládání MS Excel.

Kladný, nebo alespoň neutrální vztah k matematice.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html