SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Seminar of Ethics - ON2314317
Title: Seminář z etiky
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Pre-requisite : ON2314301
Is incompatible with: ON23142317
Is interchangeable with: ON23142317
Annotation - Czech
Last update: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Studium předmětu předpokládá znalosti získané absolvováním základního kurzu profesní etiky v rámci univerzitního základu. Cílem předmětu je orientace ve výchozích přístupech etického rozhodování. Řeší vztah etiky a morální filozofie, předkládá filozofickou bázi rozdílných etických přístupů. Zaměřuje se na problémy lékařské etiky a etiky sociální práce (interupce, eutanázie, transplantace aj.). Chápe etickou výchovu jako průřezové působení, které spojuje duchovní, filozofické, právní, osobnostní aspekty s konkrétními postoji a postupy při řešení daných problémů. Absolvování předmětu umožňuje reflexi profesionální hodnotové orientace učitelů rodinné výchovy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html