SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Social Deviation - ON2314303
Title: Sociální deviace
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Pre-requisite : ON2314004
Is incompatible with: ON23142303
Is pre-requisite for: ON2314301
Is interchangeable with: ON23142303
Annotation - Czech
Last update: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Předmět vymezuje pojetí sociálních deviací v širokém kontextu (pojetí biologické, psychologické, sociologické, kulturní). Nastoluje problémy etopedické. Orientuje se na problematiku zdraví a nemoci, tj. vztah salutogeneze/patogeneze, jako komplementárního pojetí života. Cílem kurzu je seznámit studenty se sociální situovanosti osob nacházející se v rizikových skupinách a analyzování důvodů jejich marginalizace. Vést k náhledu, způsobů jednání za účelem jejich možného návratu do majoritní společnosti. Mládež jako ohrožená sociální skupina a krize identity. Vliv médií na násilí. Problém morálky v současné společnosti. Teorie stigmatizace a procesy, které vedou k posilování odlišného chování, hodnot, uznávaných norem. Seznámení s abnormálními, nefunkčními podmínkami ovlivňující průběh sociálních procesů, včetně jednotlivých vlivů. Klasické biologické, psychologické a sociologické teorie deviantního chování. Integrální přístup k problematice. Základní pojmy sociální deviace (sociální patologie), sociální dysfunkce, anomie, norma deviace na pozadí kulturních vlivů, deviace a deviantní chování, sociální kontrola, , klasifikace poruch chování, primární a sekundární deviace, stigmatizace, stigma a sociální identita. Teorie anomie (Durkheim, Merton) . Normální a patologické, sociální struktura a anomie, delikventní subkultura. Sebevražednost, delikvence, závislosti, prostituce, rasismus, xenofobie, terorismus.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html