SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Theory of Quality of Life in Adulthood and Old Age - ON23142326
Title: Teorie kvality života v dospělosti a stáří
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020 to 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 2 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Incompatibility : ON2317002
Annotation -
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (13.06.2012)
Subject of this course are theoretical questions of quality of life in perspective of health with the aim at adult and elderly people. Quality of life is presented here as a fundamental category for judging the effectiveness of medical and social services, as well as pedagogical influence on adult population. Special focus is given to selected socio-gerontological topics so that possibilities and contributions of upbringing and elderly education are suggested.
Aim of the course -
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)

Main aim of the course is to increase student's sensitivity to needs and problems of aging and elderly and to inform them of possibilities to improve quality of life for these people.

Literature - Czech
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)

FARKOVÁ, M. Dospělost a její variabilita. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2480-5.

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha : Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-19-9.

HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-471-3.

KŘIVOHLAVÝ, J. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3604-4.

MOŽNÝ, I. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-624-1.

PAYNE, J. a kol. Kvalita života a zdraví. Praha : Triton, 2005. ISBN 80-7254-657-0.

POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (29.08.2012)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: aktivní účast na seminární části výuky, úspěšné absolvování zápočtového testu (jeden řádný a dva opravné termíny), který bude vycházet ze základní doporučené literatury.

Syllabus -
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)

1. Health and quality of life.

2. Quality of life from medicine and psychology point of view.

3. Quality of life from social studies point of view.

4. Determining of quality of life.

5. Adulthood and elderliness in human ontogenesis.

5. Selected topics from social gerontology.

6. Selected topics from gerontagogy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html