SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
New Religious Movements - ON23142316
Title: Nové náboženské směry
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Incompatibility : ON2314316
Pre-requisite : ON23142007
Interchangeability : ON2314316
Annotation -
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2012)
The course deals with contemporary alternative religiosity. Attention is paid to the following issues: an overview of selected contemporary alternative religiosity, the circumstances of formation of various religious groups, religious groups founders - their life and work. In the course is a opportunity for discussion about the philosophy of various religious groups, and especially about the way of life of members of religious groups. Emphasis is placed on the discussion about the dangers of certain religious movements for contemporary youth.
Aim of the course -
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2012)

The aim of the course is to provide an insight into the issue of new religious and para-religious movements in comparison with conventional religion.

Literature - Czech
Last update: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2010)

BLEY, S. et al. Malý slovník sekt: sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. 143 s. ISBN 80-7192-246-3

LUŽNÝ, D. Nová náboženská hnutí. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 181 s. ISBN 80-210-1645-0

NEWMAN, J.; SIVAN, G. Judaismus od A do Z: slovník pojmů a termínů. Praha : Sefer, 1992. 285 s. ISBN 80-900895-3-4

ŘÍČAN, P. Psychologie náboženství. Praha : Portál, 2002. 328 s. ISBN 80-7178-547-4

SOKOL, J. Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha : Portál, 2004. 245 s. ISBN 80-7178-886-4

VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha : Portál, 2004. 462 s. ISBN 80-7178-798-1

Requirements to the exam - Czech
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2012)

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminární části výuky, úspěšné absolvování zápočtového testu.

Syllabus -
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2012)

1. New religious movements on the Christian background (Mormons, Jehovah's Witnesses, Moonies).

2. Movement with Hindu background (Hare Krishna, Sri Chinmoy, Sahaja Yoga, Osho Rajneesh, etc.).

3. Movement with the background of Buddhism, Islam.

4. Movement with esoteric and occult background (the Grail Message, Satanism, etc.).

5. Danger of the psycho-cults (Scientology, etc.) for contemporary youth.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html