SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Basic of School Management - ON23142107
Title: Základy školského managementu
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Incompatibility : ON2314107
Pre-requisite : ON23142102
Interchangeability : ON2314107
Annotation -
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (10.12.2012)
The course is conceived as a theoretical and practical introduction to the field of school management, the issue of school running and basic management structures. The aim of the course is to give a theoretical definition and to present the principles of school leadership and management in our country and in selected EU countries. The course will also include activities, analysis of case studies to connect theoretical knowledge with possible future applications. That will enable students to acquire student competencies needed. The outcome of the course will be an essay and a colloquium, which will examine student’s fulfillment of the objective of the course.
Literature - Czech
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (10.12.2012)

Černý, D.; Greger, D. ; Walterová, E.: Školství věc (ne) veřejná

Lhotková, I. ; Trojan, V. ; Kitzberger, J: Kompetence řídících pracovníků ve školství

Pol, M.: Škola v proměnách

Trojan, V.: Pedagogický proces a jeho řízení

Trunda, J.: Řízení školy ve znalostní společnosti

Requirements to the exam - Czech
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (10.12.2012)

Výstupem předmětu bude seminární práce a kolokvium, kde bude ověřeno splnění cíle předmětu.

Syllabus - Czech
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (10.12.2012)

1.      Školský management

a.     Úvod do teorie

b.     Základní manažerské funkce

c.     Specifika České republiky a možné komparace

2.      Řízení pedagogického procesu

a.     Legislativní podmínky vymezující činnost škol

b.     Ředitel školy - základní faktor řízení kvality výuky

c.     Problematika měření výstupů

3.      Vedení lidí

a.     Sebeřízení

b.     Komunikace

c.     Styly vedení a motivace

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html