SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Professional Development of Teachers - ON2314110
Title: Vzdělávání pedagogických pracovníků
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Is incompatible with: ON23142110
Is interchangeable with: ON23142110
Annotation - Czech
Last update: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Cílem je vybavit studenty poznatky o problematice vzdělávání učitelů obecně, v českých podmínkách a v zahraničí. Připravit je na vzdělávací práci s dospělými-kolegy ve sboru. Obsahové zaměření: Celoživotní vzdělávání jako princip vzdělávacích soustav. Teoretické základy vzdělávání dospělých. Efektivní formy a metody vzdělávání dospělých. Přípravné vzdělávání učitelů. Pedagogický sbor jako kooperující a učící se komunita. Profesní rozvoj učitelů, kariérní růst.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html