SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Analysis of Literary Texts - ON2307025
Title: Analýza literárních textů
Guaranteed by: Katedra germanistiky (41-KG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (12.02.2017)
Předmět seznamuje studenty s vybranými moderními texty německé literatury posledních sedmdesáti let na základě různých interpretačních přístupů a metod. Obsahově tak doplňuje literárněhistorické přednášky studijního programu. Vychází z žánrového dělení textů na lyriku, epiku a drama. Navrhované okruhy: 1. Lyrika: lyrický subjekt v politickém kontextu doby (Sarah Kirsch: pět básní v rozmezí 70. až 90. let 20. století). 2. Epika: postmoderní postupy v nejnovější próze – a) nová autobiografie (Felicitas Hoppe: Hoppe [kapitola románu]); b) žánrová „pokleslost“ (Thomas Brussig: Berliner Orgie [jedna „reportáž“]); c) prolínání rovin (Wilhelm Genazino: Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman [kapitola románu]); d) literatura „rozpomínání“ (Klaus Merz: Adams Kostüm [kapitola románu]). 3. Drama: netradiční pojetí historie na jevišti (Friedrich Dürrenmatt: Romulus der Große; Heiner Müller: Germania 3. Gespenster am toten Mann).
Literature - Czech
Last update: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.05.2009)

1. ARNOLD, H.L.; DETERING, H. (Hg.). Grundzüge der Literaturwissenschaft. München : dtv, 1999. ISBN 3-4233-0171-6.

2. KAYSER, W. Das sprachliche Kunstwerk. Bern : Francke, 1992. ISBN 3-7720-142-5.

3. WEHDEKING, V., u. a. Deutschsprachige Erzählprosa seit 1990 im europäischen Kontext : Interpretationen, Intertextualität, Rezeption. Trier : WVT, 2003. ISBN 3-88476-555-8.

4. LÜTZELER, P.M. Spätmoderne und Postmoderne. Beiträge zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Frankfurt am Main : Fischer, 1991. ISBN 3-596-10957-4.

5. WEIGEL, S. Die Stimme der Medusa. Schreibweisen in der Gegenwartsliteratur von Frauen. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1989. ISBN 3-499-55490-9.

6. SCHENK, K., u. a. (Hg.). Migrationsliteratur: Schreibweisen einer interkulturellen Moderne. Tübingen : Francke, 2004. ISBN 3-7720-8068.

7. JÜRGENS, D. Das Theater Thomas Bernhards. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien : Lang, 1999. ISBN 3-631-34516-X.

8. WILPERT, G. von. Sachwörterbuch der Literatur. 8. Auflage. Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, 2001. ISBN 3-520231085.

9. MECKE, J./HEILER, S. (Hg.). Titel-Text-Kontext: Randbezirke des Textes. Berlin : Glienicke, 2000. ISBN 3-931397300.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (12.02.2017)

K udělení zápočtu je nutná analýza samostatně vybraného textu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html