SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Literature I (1925 - 1960) - ON2307006
Title: Literatura I (1925 - 1960)
Guaranteed by: Katedra germanistiky (41-KG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Is pre-requisite for: ON2307035, ON2307038, ON2307010
Annotation - Czech
Last update: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (17.02.2016)
Cílem předmětu je podat studentům přehled o německy psané literatuře od poloviny 20. let minulého století do r. 1960 na pozadí evropského politického a duchovního klimatu. Poznávání a estetické osvojování vybraných literárních děl. Rozvíjení komunikativních dovedností ve vztahu k literárním a kulturním tématům. Obsahové zaměření přednášky: Německy psaná literatura od r. 1925 do r. 1960. Žánry, obsahové a formální experimenty. Literatura Výmarské republiky. Reflexe 1. světové války. Drama a divadlo. Nástup fašismu a jeho následky pro kulturu a literaturu. Literatura "vnitřní emigrace". Antifašistická literatura. Literatura po 2. světové válce. Začátky literatury SRN a NDR. Obsahové zaměření semináře: Analýza a interpretace vybraných básnických, prozaických a dramatických děl podle Seznamu doporučené četby nebo zájmu a přání účastníků kurzu.
Literature - Czech
Last update: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (17.02.2016)

1. Leiß, I.; Stadler, H. Deutsche Literaturgeschichte. Bd. 9. Weimarer Republik 1918-1933. München : dtv, 2003. ISBN 3-423 03349-5.

2. Riegel, P.; Rinsum, W. Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 10, Drittes Reich und Exil. München : dtv, (2. Aufl.) 2004. ISBN 3-423-03350-9.

3. Foerster, H.; Riegel, P. Deutsche Literaturgeschichte. Bd. 11, Nachkriegszeit 1945-1968. München : dtv (3. Aufl.) 2002. ISBN 3-423-003351-7.

4. Vietta, S. Die literarische Moderne. Eine problemgeschichtliche Darstellung der deutschsprachigen Literatur von Hölderlin bis Thomas Bernard. Stuttgart : Metzler, 1992. ISBN 3-476-00790-1.

5. Brenner, P.J. Neue deutsche Literaturgeschichte vom "Ackermann" zu Günter Grass. Tübingen : Niemeyer, 1996. ISBN 3-484-10736-7.

6. Sorensen, B.A. Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 2. Vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Nördlingen : G. H. Beck, (2. Aufl.) 2002. ISBN 3406475892.

7. Richard, A. Widerstand und Exil 1933-1945.Frankfurt am Main : Campus-Verlag, 1986. ISBN 3-593-33577-8.

8. Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských. Praha : Odeon, 1987.

9. Václavek, L. Literatura v německém jazyce 1917-1945. Skriptum. Olomouc : FF Univerzita Palackého, 1992.

10. Klein, M. (Hrsg.). Literatur der Weimarer Republik: Kontinuität-Brücke. Innsbruck : Inst. für deutsche Sprache, Literatur und Literaturkritik, 2002. ISBN 3-901064-27-3.

11. Baumann, B; Oberle, B. Deutsche Literatur in Epochen. Ismaning : Max Hueber Verlag, (2. Aufl.), 1996. ISBN 3-19-001399-3.

12. Žmegač, V. Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Weinhein : Beltz Athenäum Verlag, 1997. ISBN 3-445-08577-3.

13. Rothmann, K. Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart : Philipp Reclam jun., (19. erweiterte Aufl.), 2009. ISBN 978-3-15-017676-4.

14. Weyergraf, B. Literatur der Weimarer Republik 1918-1933. München : Hauser, 1995. ISBN 3-446-12783-6.

15. Barner, W. (Hg.).Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 12. München : Beck, (2. aktualisierte und erw. Aufl.), 2006. ISBN 978-3-406-54220-6.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (17.02.2016)

Požadavky:  aktivní účast v semináři (účast minimálně 80% ); četba a interpretace vybraných lit. textů; vypracování referátu; test.

Syllabus - Czech
Last update: Monika Mikešová (28.02.2017)

Sylabus přednášky:

Kulturně politický kontext po 1. svět. válce – 1.3.

Literatura Výmarské republiky (žánry, obsahové a formální experimenty, reflexe 1. světové války a soudobé problematiky, nová věcnost) – 15.3.

Nástup fašismu a jeho následky pro kulturu a literaturu (prorežimní lit, literatura "vnitřní emigrace", exilová literatura) - 19.4.; 3.5.

Německojazyčná literatura po r. 1945 - 10.5.

 

Sylabus semináře:

Lyrik der WR (Tucholsky, Kästner, Brecht u.a.) – 1.3.

Drama und Bühnenstück der WR (Carl, Zuckmayer, Experimente, Brecht, Ödon von Horváth, Marialuise Fleißer) - 15.3.

Österreichische Prosaisten (J. Roth, S. Zweig, R. Musil) - 19.4.

Zeit- und Kriegsromane (A. Zweig, E. A. Remarque, I. Keun, A. Döblin) - 19.4.

Große Prosaisten der WR (Th. Mann, H. Mann, H. Hesse) – 3.5.

Exilliteratur (E. E. Kisch, A. Seghers, K. Mann); Prag als Exilzentrum - 10.5.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html