SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Introduction to Foreign Language Teaching - ON2307004
Title: Úvod do lingvodidaktiky
Guaranteed by: Katedra germanistiky (41-KG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPNG2G104A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Is pre-requisite for: ON2307007
Annotation -
Last update: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2009)
The aim is to introduce basic theoretical knowledge in the area of foreign language teaching through a series of lectures, with focus on the development of teaching methods. The seminars should introduce basic teaching documents, organisation of the teaching process, using effective teaching techniques, textbook analysis. Students should learn to take their own attitude towards teaching materials.
Literature - Czech
Last update: NECASOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.11.2015)
 • HENRICI, G., RIEMER, C. Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen. 3. unveränderte Aufl. Band 1, 2. Hohengehren: Schneider Verlag, 2001. ISBN 3-87116-796-7, 3-87116-797-5.
 • HÖHLE, B. (Hg.) Psycholinguistik. 2. Aufl. Berlin: Akademie Verlag, 2012. ISBN 978-3-05-005920-4.
 • HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.
 • CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha: ACADEMIA, 2006. ISBN 80-200-1213-3.
 • KOEPPEL, R. Deutsch als Fremdsprache - Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. 2. Überarb. Aufl. Hohengehren: Schneider Verlag, 2013. ISBN 978-3-8340-1185-5.
 • RÖSLER, D. Deutsch als Fremdsprache : Eine Einführung. Stuttgart: J.B. Metzler, 2012. ISBN 978-3-476-02300-1.
 • NEUNER, G., HUNFELD, H. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Berlin: Langenscheidt, 1996. ISBN 978-3-4684-9676-9.
 • BARKOWSKI, H., KRUMM, H.J. (Hg.) Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen: Francke (UTB), 2010. ISBN  978-3-8252-8422-0.
 • KRUMM, H.J., FANDRYCH, Chr., HUFEISEN, B., RIEMER, C. (Hg.) Deutsch als Fremd- und Zweitsprache : Ein Internationales Handbuch.  Berlin, New York: de Gruyter, 2010. ISBN 978-3-1102-4024-5.
 • Časopis Cizí jazyky (rubrika recenze, didaktika/ metodika)
 • Pedagogické dokumenty pro příslušné typy a stupně škol, učebnice NJ
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Council of Europe. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (09.10.2016)

Obsah kurzu tvoří následující témata:

1. Lingvodidaktika - cíle, předmět (12.10.2016)

2. Metody ve výuce cizích jazyků - vývoj metod, současné metodické trendy, alternativní metody (19.10., 26.10.)

3. Osvojování řečových dovedností - Čtení s porozuměním (2.11.)

4. Osvojování řečových dovedností - Poslech s porozuměním (9.11.)

5. Osvojování řečových dovedností - Ústní projev (16.11.)

6. Osvojování řečových dovedností - Písemný projev (23.11)

7. Analýza učebnicových souborů (30.11., 7.12.)

8. Osvojování slovní zásoby (14.12.)

9. Tematická práce se slovní zásobou (21.12.)

10. Osvojování gramatiky (4.1.2017)

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (06.10.2016)

Požadavky k zápočtu:
- docházka 80% + aktivní účast na semináři,
- plnění průběžných úkolů,
- prezentace referátu na zadané téma,
- seminární práce - analýza učebnicového souboru

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html