SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Music Activities in Kindergarten I - OKB7308321
Title: Hudební činnosti ve MŠ I
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Is provided by: OKB01H163B
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Annotation -
Last update: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)
Developing students' musicalness through instrumental and music & movement activities. Methodology of conducting instrumental and music & movement activities of preschool children. Orff's system of music in practice.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (01.09.2016)

Cílem předmětu je rozvoj hudebnosti studentů prostřednictvím komplexu hudebních činností a zvládnutí metodiky vedení hudebních činností v prostředí MŠ.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (05.10.2018)

LIŠKOVÁ, Marie. Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání: včetně notových záznamů na CD. Praha: Raabe, 2006. ISBN 80-86307-26-3. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/200702/contents/nkc20061654728_1.pdf

KMENTOVÁ, Milena. Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-869-1.

soubory ke stažení: http://pages.pedf.cuni.cz/khv/studium/predskolni-pedagogika-a-vychovatelstvi/ucitelstvi-pro-ms/studijni-materialy-ke-stazeni/

Hudebně pohybová výchova Boženy Viskupové - video: http://www.czechcoordinatoreas.eu/TanceViskupova/main.htm

KURKOVÁ,L. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha 1981.

ZEZULA,J. - JANOVSKÁ,O. Hudební výchova v MŠ. str. 176 - 202.

SEDLÁK,F. Didaktika Hv na 1. st. ZŠ. str. 200 - 204.

MIŠURCOVÁ,V. Hry se zpěvem

JENČKOVÁ, E.Hudba a pohyb ve škole.Hradec Králové: Tandem 2002, s.320, ISBN 80-903115-7-1.

JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Hudební pohádka. Nová Paka: FTČ 1998, 2000,s. 56,  ISBN 80-902808-1-1.

JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Zobcová flétna. Nová Paka: FTČ 1999, s.56,  ISBN 80-902662-0-7.

KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999,s. 143, ISBN 80-7178-306-4.

KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova. Praha: Portál  2000,s. 135, ISBN 80-7178-437-0.

VISKUPOVÁ, B. Hudba a pohyb. Praha: Supraphon 1987, s.164, ISBN  09/22  02-016-87.

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola, 1. díl. : Supraphon 1969,s. 99,  ISBN  16/2   02-263-69.

JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN 1989,s.181, ISBN  02/53  14-623-89.

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a

mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta Praha. ISSN 1210-3683.

MÚZY V ŠKOLE  Časopis pro hudební výchovu. FHV  UMB, Banská Bystrica, ISSN1335- 1605.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (01.09.2016)

U presenčního i kombinovaného studia má předmět výrazně činnostní charakter a vyžaduje aktivní přítomnost zapsaných studentů, přípravu a realizaci hudebních činností.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html