SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Financial mathematics - OKB2310264
Title: Finanční matematika
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Annotation -
Last update: STEHLIKO (31.01.2019)
The course focuses on selected parts of primary and secondary financial mathematics.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.02.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými oblastmi finanční matematiky a dále rozvíjet jejich finanční gramotnost.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Jiří Bruna (23.02.2021)

Distanční výuka bude realizována přes MS Teams.

Prezenční studium přes tým Finanční matematika LS 2021 (Prezenční)

Odkaz: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aededf5bfa1b74655b4bbcd224cf5048c%40thread.tacv2/conversations?groupId=4947b338-20e5-43d1-bad1-f9fbdf0a66ad&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Kombinované studium přes tým Finanční matematika LS 2021 (Kombinované)

Odkaz: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ff0fb9ccc0c4d84a147d6664465e6e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=13ef8378-ce32-4561-99d8-c80bcf421ccf&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.02.2019)

Odvárko, O. Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. Prometheus, Praha 2005.

Requirements to the exam - Czech
Last update: STEHLIKO (31.01.2019)

Zápočtový test.

Syllabus -
Last update: STEHLIKO (31.01.2019)

Interest rate, Interest, Compount interest, Bank credits, Savings

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html