SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Number theory and Cryptography - OKB2310256
Title: Teorie čísel a kryptografie
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Is provided by: OKBM1M127A
Additional information: http://class.pedf.cuni.cz/Jancarik/DesktopDefault.aspx?tabindex=1&tabid=23&portalsekce=2
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Class: Matematika 1. cyklus - povinné
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Is interchangeable with: OKB1310504
Annotation -
Last update: STEHLIKO (20.05.2019)
The goal of the course is to get basis of number theory, namely of modular arithmetic, solution of linear and quadratic congruences.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (26.01.2019)

Seznámit studenty učitelství matematiky se základy teorie čísel a základními početní mi nástroji. Poskytnou jim dostatečný aparát pro řešení náročnějších úloh z matematických soutěží pro žáky středních škol.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (26.01.2019)

Koblitz, N. A Course in Numer Theory and Cryptography, Springer-Verlag, 1998, ISBN 0-387-94293-9
Rosen, H. Elementary Number Theory and Its Applications, Addison-Wesley, 2000, ISBN: 0201870738
Kepka, T. Jančařk, A. Aritmetika I - on-line v kurzu Moodle.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (26.01.2019)

Studenti se na semináře připravují dopředu dle pokynů vyučujícího.

Výuka probíhá formou semináře.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (26.01.2019)

Student musí v písemné části zkoušky prokázat schopnost řešit úlohy, následuje ústní část, ve které prokáže znalost základních definic a vět.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (26.01.2019)

Hlavní témata:
Dělitelnost a Euklidův algoritmus
Konečná tělesa
Malá Fermatova věta
Čínská věta o zbytcích
Kvadratická rezidua

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html