SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Instrumental Methods - OKB2309028
Title: Instrumentální metody
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HS]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Interchangeability : OB2309028, OB2309056
Is incompatible with: OKBE2E116A
Is interchangeable with: OKBE2E116A
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (09.05.2019)
The course is aimed at deepening the knowledge acquired in the basic course of analytical chemistry and expanding the practical skills with advanced instrumental methods. Students will work mainly with electroanalytical, spectral and separation techniques.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (09.05.2019)

ZÁRUBA K. a kol.: Analytická chemie, 1. a 2. díl. Vydavatelství VŠCHT Praha, 2016. ISBN 978-80-7080-950-1 a ISBN 978-80-7080-951-8

KÁŠ J., KODÍČEK M., VALENTOVÁ O.: Laboratorní techniky biochemie. 1. vyd. VŠCHT Praha, Praha 2006. ISBN 80-7080-586-2

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (09.05.2019)

1. Úvodní seznámení a správná laboratorní praxe

2. Studium strukturálních změn proteinů způsobených teplotní denaturací pomocí UV-Vis spektrofotometru Specord® 210 PLUS s teplotní celou VARIALUX T200.

3. Stanovení těžkých kovů v rostlinném extraktu anodickou rozpouštěcí voltametrií na elektrochemické sestavě PGSTAT101.

4. Měření pH u acidobazických titrací a vytváření titračních křivek.

5. Konduktometrická titrace směsi HCl a CH3COOH.

6. Analýza rostlinných barviv nebo aminokyselin pomocí tenkovrstvé chromatografie.

7. Rozdělení vysoko a nízkomolekulárních látek pomocí gelové chromatografie.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (09.05.2019)

Požadavky pro udělení zápočtu

aktivní účast, znalost teoretických základů praktických úloh, provedení všech praktických úloh, vypracování a odevzdání protokolů, odevzdání pracovního místa a stolu (čisté a umyté nádobí včetně případné náhrady nádobí rozbitého či poškozeného)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html