SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Organic Chemistry Lab. Course - OKB2309024
Title: Laboratoř organické chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, MC [HS]
Extent per academic year: 20 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Pre-requisite : OKB2309005
Is incompatible with: OKBE2E113A
Is interchangeable with: OKBE2E113A
Annotation - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2013)
Hlavním cílem tohoto kurzu je spojení teoretické části organické chemie a laboratorní praxe. Jako modelové byly pro laboratorní práce vybrány přípravy látek založené na reakcích jako esterifikace, nukleofilní substituce, elektrofilní aromatická substituce, adice na dvojnou vazbu v karbonylové skupině a eliminace. Studenti budou seznámeni se základními operacemi používanými v preparační organické chemii a budou si moci vyzkoušet prostou i vakuovou destilaci, krystalizaci, zahřívání pod zpětným chladičem, sušení roztoků organických látek, extrakci, práci s vakuovou rotační odparkou a práci v bezvodém prostředí apod.
Syllabus - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2013)

Na konkrétních úlohách, které budou studentům zadány první den laboratorních cvičení, budou procvičeny následující preparační techniky používané v organické chemii:

Zahřívání pod zpětným chladičem

Destilace za atmosférického tlaku

Destilace za sníženého tlaku, práce s vakuovou rotační odparkou

Destilace s vodní parou

Krystalizace, krystalizace s použitím aktivního uhlí,

Práce za přísně bezvodých podmínek, sušení kapalin a příprava sušidel

Extrakce

Chromatografie na tenké vrstvě, plynová chromatografie

Stanovení bodu tání

 

Z hlediska typů reakcí dojde k procvičení:

Nukleofilní adice - eliminace (příprava oximu)

nukleofilní adice Grignardova činidla na karbonylové sloučeniny (příprava terciárního alkoholu)

substituce elektrofilní aromatická (příprava brombenzenu)

substituce nukleofilní alifatická (příprava alkylbromidů),

esterifikace kyselin

nukleofilní acylová substituce (příprava acetanilidu)

oxidace anorganickým oxidačním činidlem (kyselina adipová)

Entry requirements - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2013)

Splnění formálních náležitostí nutných k provádění prací v chemické laboratoři.

Vstupní test - bezpečnost práce a první pomoc, tématy ze vstupní instruktáže, výpočet a popis některých prací - úspěšnosti alespoň 50%

Course completion requirements - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2013)

Podmínkou k udělení klasifikovaného zápočtu je příprava určeného počtu preparátů. Preparáty budou hodnoceny na základě jejich čistoty a výtěžku, hodnocen bude i laboratorní protokol, který je nedílnou součástí laboratorní práce.

Studenti musí odevzdat pracovní místo v bezvadném stavu - případně zaplatit škodu za rozbité či ztracené kusy nádobí a laboratorního vybavení.

V závěru cvičení píší studenti zápočtový test, který odráží poznatky získané v laboratorním kurzu. Opět musí být úspěšnost alespoň 50%.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html