SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Analytical Chemistry Lab. Course - OKB2309023
Title: Laboratoř analytické chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HS]
Extent per academic year: 16 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Pre-requisite : OKB2309007
Is incompatible with: OKBE2E112A
Is interchangeable with: OKBE2E112A
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. (30.08.2015)
Cílem praktických laboratorních cvičení je získání základních návyků potřebných v analytické chemii. Studenti se seznámí s metodami kvalitativní i kvantitativní chemické analýzy a osvojí si pravidla čisté, přesné a správné laboratorní práce.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. (03.02.2016)

Požadavky pro udělení zápočtu

aktivní účast, znalost teoretických základů praktických úloh, provedení všech praktických úloh, vypracování a odevzdání protokolů, odevzdání pracovního místa a stolu (čisté a umyté nádobí včetně případné náhrady nádobí rozbitého či poškozeného)

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. (14.02.2017)

Výběr z úloh:

Kvalitativní analýza

Analytické postupy dělení kationtů a aniontů

Skupinové a selektivní reakce kationtů a aniontů

Kvantitativní analýza

Titrace: acidobaické, srážecí, chelatometrické, oxidačně-redukční

potenciometrie, konduktometrie

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html