SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Introduction to Art Culture I - OB7321121
Title: Základy výtvarné kultury I
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OB7321131
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MgA. Jan Pfeiffer
Is interchangeable with: OKB7321121
Annotation -
Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.09.2012)
Art as a means communication and its expressive means. Relations between artist, artwork and reality, psychological and social aspects. Cultural, social and individual relations of artwork meanings and possibilities of its reading. Result of education: To motive the students in their interests of the art history as a scientific human studies discipline, to build their functional vocabulary of therms. Precision of artificial impressions. Contents (Syllabus): Art and comunication, expresions. Artist - artwork - reality, psychological and social aspects. Keywords: The artist, artwork, expresion, communiciation, form, language, painting, sculpture, architecture, history and historiography of arts, interpretation.
Aim of the course - Czech
Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.06.2008)

Cíl : motivovat studenty ke zvýšenému zájmu o obor, položit základy k vytvoření poučeného náhledu na obecné nadčasové problémy teorie umění a estetiky, dalšího rozvoje oborového myšlena , postupného budování funkčního slovníku učitele výtvarné výchovy se zvláštním zřetelem na schopnost vyjádření výtvarného zážitku.

Literature -
Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.09.2012)

BLÁHA,J.; SLAVÍK,J.: Souřadnice výtvarného umění.1.vyd. Jinočany: H and H, 1992.67 s. ISBN nemá

BLÁHA,J.: Estetická výchova pro střední školy, 2. díl - Umění jako obraz doby. 1.vyd.Praha : Scientia Medica, 2001. 80 s. ISBN 80-85526-71-9.

KULKA,J.: Psychologie umění. 1.vyd .Praha: SPN, 1990. 435 s. ISBN 80-04-23694-4.

KULKA, T. Umění a kýč. Praha: Torst, 2000. 1. vydání. 292 s. ISBN 80-7215-128-2.

ŠAMŠULA,P.: Obrazárna v hlavě 1 - 2 . Výtvarná čítanka pro 2.- 5. ročník základní školy. 1.vydání. Praha : Práce 1996. 96 s. ISBN 80-208-0380-7.

TŘEŠTÍK,M.: Umění vnímat umění. Guerilla writing about art. 1. vydání. Praha: Gasset, 2011. 228 s. ISBN:978-80-87079-15-7.

WELTONOVÁ,J.: Jak vnímat obrazy. Bratislava: Perfekt, 1995. 1. vydání. 64 s. ISBN 80-85261-81-2.

ZUSKA,V. Estetika (úvod do současnosti tradiční disciplíny). 1.vydání. Praha: Triton, 2001. 131 s. ISBN 80-7254- 194-3.

Requirements to the exam - Czech
Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.06.2008)

Formy kontroly předmětu: zápočet

Syllabus - Czech
Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.06.2008)

Obsah - klíčová slova: Umělec, umělecké dílo, umění jako výraz, komunikace, forma, jazyk výtvarného sdělení, historie a historiografie umění, interpretace uměleckého díla, reflexe, edukace, předškolní vzdělávání

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html