SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Combinatorics - OB2310207
Title: Kombinatorika
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Additional information: http://moodle.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=234
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Is co-requisite for: OB1310093
Is pre-requisite for: OB2310265, OB1310105
Is interchangeable with: OKB2310207
Annotation -
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)
The secondary school knowledge of combinatoric operations (variation, combination, permutation) is revised and deepened. Transition from combinatorics to probability.
Aim of the course -
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

The goal is to introduce the basis of combinatorics and to demostrate the calculation methods particular to this field on selected topics. Motivation by finding effective solutions to practical problems will be emphasized.

Literature -
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Calda, E.: Kombinatorika pro učitelské studium. Praha : Matfyzpress 1996.

Calda, E., Dupač, V.: Matematika pro gymnázia: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Praha : Prometheus 1993.

Sedláček, J.: Faktoriály a kombinační čísla. Škola mladých matematiků. Praha : Mladá fronta 1964.

Vilenkin, N. J.: Kombinatorika. Polytechnická knižnice. Praha : SNTL 1977.

Vrba, A.: Kombinatorika. Škola mladých matematiků. Praha : Mladá fronta 1980.

Teaching methods -
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Seminar.

Requirements to the exam - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Pro zápočet:

Samostudium a aktivní práce v průběhu semestru:

Přihlášení se do e-learningového prostředí moodle nejpozději do 10.3.2010.

Zapojení se do práce ve skupinách (nahlášení se do skupiny do 10.3.2010, následné zapojení do aktivit skupiny na řešení přidělených úloh).

Podílení se na prezentace výsledků skupiny na semináři.

Napsání zápočtové písemky.

O známce rozhodne výsledek písemky a podíl na aktivitách v moodle.

Písemka může být v odůvodněných důvodech odpuštěna.

Syllabus -
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Factorials, binomial coefficients.

Binomial series identity and resulting relations of binomial coefficients.

Combinatoric operations (summation rule, product rule, permutation, combination).

Inclusion and exclusion principle.

Dirichlet's principle.

Transition from combinatorics to probability.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html