SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Pre-algebra - OB2310008
Title: Pre-algebra
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBM2M101A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Class: Matematika 1. cyklus - povinné
Classification: Mathematics > Mathematics General
Interchangeability : O02310008
Is pre-requisite for: OB2310208, OKB2310009, OB1310N002, OB2310N009, OB2310009
Is interchangeable with: OKB2310008
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (10.09.2020)
The basic course covering the basic elements necessary for further mathematics courses.
Aim of the course -
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (10.09.2020)

Subject aiming to acquaint students with these basic parts of algebra and theoretical arithmetic on which school mathematics is based and which serve as tools for other mathematical disciplines in teacher training.

Descriptors - Czech
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (29.09.2020)

Po dobu distanční výuky z důvodu nemožnosti konat prezenční výuku na fakultě:

a) bude posílena distanční složka výuky formou dodatečných úkolů zadávaných e-mailem nebo v Moodle - podrobnější informace budou představeny při prvním distančním setkání;

b) bude organizována online výuka v Adobe Connect nebo MS Teams, přičemž bude vyžadována aktivní účast na této výuce, jejímž předpokladem je přítomnost kamery a mikrofonu na straně studenta.

Online výuka bude probíhat v době, kdy je plánována v rozvrhu prezenční výuka předmětu. Adresa: https://el.lf1.cuni.cz/jn/

Literature -
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (10.09.2020)

BLAŽEK, J. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Praha: SPN, 1983.
KATRIŇÁK, T. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, Praha: ALFA, SNTL, 1985. 
HRUŠA, K., DLOUHÝ, Z., ROHLÍČEK, J.: Úvod do studia matematiky. Praha: Karolinum 1991.
NOVOTNÁ, J. a kol.: Sbírka úloh z matematiky (nejen) pro přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy. 2. vyd. Praha: Scientia, 2000.

NOVOTNÁ, J., TRCH, M.: Algebra a teoretická aritmetika, Sbírka příkladů část 3, Základy algebry. 2. Vyd. Praha: UK-PedF, 2004.

Requirements to the exam -
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (10.09.2020)

The course is taught only in Czech, so the requirements are only in Czech.

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (10.09.2020)

Statement, variable and constant. Truth values. Equivalent statements, tautology, contradiction. Quantifiers. Negation. Operations with statements.
Intuitive approach to sets. Equality of sets, inclusion. Basic operations with sets. Subsets and their systems. Decomposition of a set.
Number sets: Natural numebrs and mathematics induction; integers, divisibility in the set of integers; real and complex numbers, their line and plane representations. 
Binary relations over a set and their properties, esp. equivalence and order. Mappings of sets and their properties. 
Binary operations on a set and their basic properties. Basic algebraic structures (group, number field) and their properties.
Algebraic equality and inequality. Algebraic equation and inequation, their solvability and solution in simpler cases.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html