SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Preparation for Bachelor Concert II - OB2308280
Title: Příprava bakalářského koncertu II
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Brych
Marek Štryncl
Pre-requisite : OB2308279
Annotation - Czech
Last update: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (19.02.2014)
Předmět navazuje na Přípravu bakalářského koncertu I. Rozvíjí a konkretizuje vytyčené cíle, zejména praktický nácvik repertoáru, propagaci a přípravu podkladů pro tištěný program. Student průběžně konzultuje aktuální problémy s vyučujícím hlavního oboru. Předmět má nulovou hodinovou dotaci.
Literature - Czech
Last update: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2014)

Partitury skladeb určených pro bakalářský koncert.

Requirements to the exam - Czech
Last update: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2015)

Úspěšné splnění tohoto předmětu je podmínkou k bakalářské SZZ z oboru Sbormistrovství.

  • Úspěšná realizace bakalářského vystoupení.
  • Student konzultuje termín a místo vystoupení s vedoucím oddělení Sbormistrovství.
  • Student vystoupí se sborem, který vede, popř. se sborem jiného sbormistra za předpokladu, že program samostatně nacvičil.
  • Program musí zahrnovat skladby alespoň ze dvou různých slohových období, případně různých žánrů, minimálně jedna skladba v programu musí být a capella.
  • Délka vystoupení: 15-20 minut.
  • Hodnocení koncertu zahrnuje: dramaturgii, dirigentský výkon, výkon účinkujícího tělesa (intonace a rytmus, hlasová kultura a přednes), organizační zajištění koncertu (propagace, tištěný program) a jeho společenskou úroveň.
  • Bakalářské koncertní vystoupení je završeno obhajobou formou diskuse, která se koná v den Bc SZZ a je její součástí. Podkladem jsou písemná hodnocení učitele hlavního oboru (Příprava dirigentských výkonů) a oponenta, navrženého vedoucím oddělení a potvrzeného vedoucím katedry. Tato hodnocení student obdrží nejméně 5 pracovních dnů před Bc SZZ.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html