SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Playing of Scores II - OB2308255
Title: Hra sborových partitur II
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
Pre-requisite : OB2308254
Interchangeability : OB2308206
Is pre-requisite for: OB2308210
Is interchangeable with: OB2308206
Annotation - Czech
Last update: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2011)
Cílem předmětu je vybavit studenta sbormistrovství specifickými instrumentálními dovednosti potřebnými pro hru sborovým partitur, které jsou odlišné od hry klavírní literatury (např. čtení více notových osnov najednou, oktávová transpozice tenorových partů apod.). Výběr skladeb se řídí stupněm obtížnosti s přihlédnutím k technické vyspělosti studenta od jednodušších ke složitějším, se zřetelem na partitury pro různé typy sborů (dětské a ženské, mužské, smíšené) a různých stylových období. Partitury hrajeme nikoli jako technická cvičení, ale usilujeme o výraz a představu skladby jako celku z hlediska frázování, dynamiky, vytváření gradačního oblouku s dynamickým vrcholem apod. Některé partitury je možné hrát také zpaměti, v transpozici, nebo i z listu.
Literature - Czech
Last update: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2011)

BURGHAUSER, J.; EBEN, P. Hra a čtení partitur. Praha : Supraphon, 1960, 2. vyd. 1990.

Requirements to the exam - Czech
Last update: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2011)
 • maximálně 3 absence
 • připravenost na jednotlivé hodiny

PŘEHRÁVKA KE ZKOUŠCE

Student si vybere 30 libovolných skladeb dle níže uvedených kritérií. Na přehrávku přinese seznam skladeb a KOPIE NOT, vyučující si namátkou některé skladby vybere k přehrání.

Kritéria:

10 smíšených sborů

7 ženských (dětských) sborů

3 mužské sbory

5 jednohlasů s doprovodem

5 kánonů

 • je-li skladba delší než 2 strany, pak se každé další 2 strany počítají jako další skladba (např. čtyřstránková skladba se tedy počítá za dvě)
 • vybrané partitury nemusí být na hranici hratelnosti studenta, ale musí korespondovat s úrovní technických dovedností studenta (mezi jednoduššími skladby se musí objevit i obtížnější)
 • skladby se nesmí opakovat z předchozího semestru
Syllabus - Czech
Last update: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2011)

Smíšené sbory

Mužské sbory

Ženské (dětské) sbory

Jednohlasy s doprovodem

Kánony

Praktická cvičení:

 • zpěv jednotlivých hlasů
 • hraní různých kombinací hlasů
 • taktování a hraní partitury současně
 • cvičení pro nezávislost rukou
 • cvičení na redukci hlasů
 • cvičení pro odpoutání od notového zápisu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html