SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Ear Training II - OB2308209
Title: Sluchová analýza II
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Pre-requisite : OB2308257
Aim of the course - Czech
Last update: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2011)

Cílem předmětu je v návaznosti na předmět Intonace a sluchová analýza rozvíjet u studentů sbormistrovství jejich sluchově analytické schopnosti a dovednosti.

Literature - Czech
Last update: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2011)

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. II. díl. Praha : Pedagogická fakulta v Praze, 2006. ISBN 80-7290-263-6

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. III. díl. Praha : Pedagogická fakulta v Praze, 2006. ISBN 80-7290-264-4

Requirements to the exam - Czech
Last update: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2011)

1. Pravidelná účast v semináři, maximálně povolené jsou tři absence.

2. Úspěšné zvládnutí probírané látky, prověřované průběžnými písemnými diktáty.

3. Úspěšné zvládnutí probrané látky, prověřené v závěru semestru písemným testem.

Syllabus - Czech
Last update: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2011)

1. Míšení tónin.

2. Církevní stupnice a sluchová analýza modální hudby.

3. Exotické stupnice a sluchová analýza modální hudby.

4. Diatonické modulace. Druhy diatonických modulací.

5. Sluchová analýza připravených chromatických tónů.

6. Sluchová analýza volně nastupujících alterovaných stupňů.

7. Zvětšené a zmenšené intervaly.

8. Harmonické kadence s mimotonálními dominantami.

9. Sluchová analýza hudby tonálně uvolněné a atonální.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html