SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2012/2013
   Login via CAS
Social Pedagogy I - OKB2314403
Title: Sociální pedagogika I
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2012 to 2013
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Teacher(s): prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Pre-requisite : OKB2314101
Is pre-requisite for: OKB2314502, OKB2314V51
Annotation -
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (14.01.2017)
The course provides students with information about the current approach to social pedagogy in the Czech Republic and around the world. It presents the subject, aims, functions and tasks of social pedagogy and analyzes its relation to other scientific disciplines, in particular to social sciences. It also focuses on specifics of social pedagogy. Also, it concentrates on the historical development of social pedagogy in connection with analyses of life and work of renowned key figures of both theoretical and practical streams of social pedagogy.
Aim of the course -
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (14.01.2017)

The primary objective of the course is to provide students with the basic insight into social pedagogy as a scientific discipline. The secondary aim is to introduce students into practical and theoretical movements of social pedagogy through its Czech and world renowned figures.

Literature -
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (14.01.2017)

BENDL, S. Nárys sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2014.
BENDL, S. Základy sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2016.
HRONCOVÁ, J.; EMMEROVÁ, I.; KRAUS, B. a kol. K dejinám sociálnej pedagogiky v Európe. Ústí nad Labem : PedF UJEP, 2008.
KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha : Portál, 2008.
PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha : Grada, 2012.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (12.03.2018)

 

Požadavky k zápočtu:

• docházka (100%),

• vypracování zadaných úkolů,

• prostudovaná doporučená odborná literatura,

povinně je třeba prostudovat učební text/skripta (bude předmětem ověřování):

BENDL, S. Nárys sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2014, s. 1-25 a s. 60-63.

• zápočet proběhne formou písemného testu s otevřenými položkami (minimální úspěšnost 60%).

• obsahem testu bude učivo prezentované na přednáškách a informace obsažené ve výše uvedené publikaci (Bendl 2014).

Syllabus -
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (14.01.2017)

the historical development of social pedagogy,
renowned figures of social pedagogy (Natorp, Pestalozzi, Bosco, Makarenko),
the objective, subject, definition and field of social pedagogy,
relation between social pedagogy and other disciplines,
functions and tasks of social pedagogy,
approach to social pedagogy,
the specifics of social pedagogy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html